2024-02-07 07:20Pressmeddelande

Nu påbörjas arbetet med Katedralrondellen

Drönarbild med två pilar som visar var byggnationen sker.Vilans fritidsområde

En ny förbindelse in mot Vilans fritidsområde och bättre parkeringsmöjligheter för besökare. Den nya cirkulationsplatsen i korsningen Hagaborgsgatan/Skaraborgsgatan innebär ett smidigare trafikflöde i området kring Skaras östra entré.

Vecka 8 inleds arbetet med den nya cirkulationsplatsen men redan nu har vissa arbeten kunnat genomföras vid badhusparkeringen för att förbereda byggnationen. Hagaborgsgatan stängs av under tre månader med början 19 februari men trafiken på Skaraborgsgatan beräknas kunna passera med reducerad framkomlighet och sänkta hastigheter förbi arbetsområdet. När cirkulationsplatsen färdigställts fortsätter arbetet med att anlägga 135 parkeringsytor på badhusparkeringen. Hela arbetet beräknas vara klart vecka 26.

Åtgärderna är en del av ambitionen att stärka Skaras östra entré. Området är en skärningspunkt för ett antal olika verksamheter och det finns behov av att göra det smidigare och tryggare att röra sig genom området.

- Den nya rondellen kommer att förbättra flödet på Skaraborgsgatan in till centrum, och med smidigare anslutningar till Vilan och Hagborgsvägen, säger Lars Berg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ökar möjligheterna för Vilans Fritidsområde

Anläggandet av Katedralrondellen och iordningsställande av 135 parkeringsytor på den idag grusade badhusparkeringen går hand i hand med utvecklingen av Vilans fritidsområde.

- Den här nya rondellen och parkeringen kommer ha betydelse för att enklare kunna angöra till Vilanområdet som kommunen nu utvecklar vidare till nästa nivå, för att kunna ta emot fler besökare till idrottsaktiviteter och evenemang, säger kommunalrådet Gunilla Druve Jansson (C)

Så här ser planen för arbetet ut

Arbetet med den nya cirkulationsplatsen börjar vecka 8 och förväntas vara klart vecka 26. Hagaborgsvägen kommer att vara stängd under en stor del av byggtiden och trafiken kommer ledas om. Vägarbetet innebär minskad framkomlighet och lägre hastigheter på Skaraborgsgatan men trafiken kommer släppas förbi under byggnationen med några få undantag:
Vecka 20: Skaraborgsgatan blir enkelriktad och enbart fordonstrafik i västlig riktning mot centrum tillåts. Trafiken kommer ledas om via Brunsbogatan – Källegatan – Tullportagatan.

Vecka 24: Skaraborgsgatan och Hagaborgsgatan stängs av helt i några dagar på grund av asfaltering. Omledning kommer att ske.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.