2018-03-06 16:36Pressmeddelande

Nu jämförs kartdatabasen med verkligheten

null

Under 2018 kommer kart- och mätenheten att uppdatera kommunens kartdatabas genom att jämföra kartinnehållet med flygfoton.

I samband med den fördjupade översiktsplanen 2015 gjordes en inventering av byggnadsbeståndet i Varnhem och där kunde man utröna att det finns mycket i kartmaterialet som går att förbättra. Mycket talar för att det är på samma sätt i Skara.

- Det handlar inte om att hitta svartbyggen, utan att få en karta som stämmer bättre med verkligheten, poängterar mätningsingenjör Malin Antonsson.

Oftast finns det ett bygglov även om tillbyggnaden eller carporten inte finns med i kartan. Ibland har rutinen att lämna över information om ändringen från bygglovhandläggare till den som arbetar med att uppdatera kartan inte fungerat och ibland har informationen tappats bort innan ändringen förts in.

Hur arbetet går till

För att få en överblick över vad som hänt sedan den senaste uppdateringen jämförs flygfoton med innehållet i kommunens kartdatabas. Om det ser ut att ha tillkommit någon byggnad, eller om en byggnad har rivits, görs en markering. Därefter skrivs kartan ut och en mätingenjör åker ut och kontrollerar.

- Ibland visar det sig att det som såg ut att vara en byggnad på flygfotot helt enkelt var en vedtrave med plåt på och det ska ju inte in i kartan, säger Malin Antonsson. Oftast räcker det att man kör förbi och tittar utifrån men ibland krävs det att vi går in på tomten för att kunna se om det är ett skärmtak över en altan eller om det är ett uterum. Om en husägare ser någon gå omkring i trädgården är det alltid bra att fråga vad det rör sig om, tillägger hon.

När kontrollen är klar görs ändringarna i kartan och det är dags för nästa område.Arbetet kommer att pågå fram till sommaren, därefter har förhoppningsvis Skara tätort blivit genomgången. Hur lång tid det tar beror också på hur många andra jobb som kommer in till kart- och mätenheten. Alla tätorter i Skara kommun behöver gås över. Nästa projekt blir Ardala, Axvall eller Eggby.

Kontaktperson

Malin Antonsson, mätingenjör
Telefon 0511-325 68
malin.antonsson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten