2020-09-21 10:08Pressmeddelande

Nu blir det smidigare att söka bygglov

null

Nu blir det smidigare att söka bygglov. Skara kommun lanserar e-tjänster för bygglov, byggnadsåtgärder och mötesbokning för bygglovshandläggare.

Som ett led i utbyggnaden i kommunens e-tjänstportal lanseras nu en ny tjänst för bygglov och andra ärenden som hanteras av kommunens byggenhet. Den nya självservicen innefattar tre tjänster:

  • Bygglov
  • Byggnadsåtgärder
  • Boka bygglovshandläggare (bygglov/bygganmälan och strandskydd)

Bygglovstjänsten har tillkommit för att förenkla för privatpersoner eller näringsidkare att sköta sina ärenden på tider som passar dem bäst och är ett led i kommunens pågående digitalisering av tjänster. Tjänsten ger också en större säkerhet i hanteringen, eftersom den synkroniseras med e-tjänster i andra kommuner i västra Skaraborg. Hittills är det Lidköpings kommun som har lanserat samma typ av tjänst men fler kommuner i västra Skaraborg är på gång efter Skara.

Syftet med bokningstjänsten är att skapa förutsättningar för kunden att själv kunna boka en lämplig tid för rådgivning. Med denna framförhållning kommer bygglovshandläggarna att kunna förbereda underlag och annat inför mötet eller telefonsamtalet. Under den pågående pandemin hålls möten via telefon eller Skype.

- Det personliga mötet är fortsatt viktigt. Vi kan vara bollplank innan du lämnar in din e-ansökan och kan svara på frågor om vad du behöver för handlingar, vad detaljplanen säger och andra saker som kan vara bra att tänka på i ett tidigt skede, säger bygglovschef Jon-Erik Notäng.

Tjänsten kräver e-legitimation. Om kunden inte har det kan kommunens Kontaktcenter hjälpa till att boka tid.

Länk till självservice

Bygglov

Byggnadsåtgärd

Byggenheten – Boka tid med handläggare

Kontaktperson
Jon-Erik Notäng,
Bygglovschef
Telefon 0511-320 59
E-post: jon-erik.notäng@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten