2023-11-27 10:21Pressmeddelande

Nu är det enklare för invånarna att komma i kontakt med kommunen

Kommunvägledarna i kommunens kontaktcenter hjälper till i de vanligaste frågorna.Kommunvägledarna i kommunens kontaktcenter hjälper till i de vanligaste frågorna.

Skaras placering i vårens nationella servicemätning visade att Skara är bland de bästa kommunerna i landet på att göra det enkelt för sina invånare att komma i kontakt med och få hjälp av kommunen. Sedan dess har kommunen fortsatt arbeta aktivt för att ytterligare öka servicen till invånarna.

- Det är invånarna vi är till för och vi jobbar ständigt med att göra våra verksamheter så bra som möjligt för dem. Det senaste året har vi tagit stora kliv i just att skapa enkelhet i servicen till invånarna och här har bland annat vårt nya kontaktcenter spelat en avgörande roll, säger Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör i Skara kommun.

Kommunens kontaktcenter ligger i stadshuset. Här har invånarna nu en väg in till kommunen när de behöver hjälp i olika frågor. Skillnaden från den tidigare växeln, där man blev vidarekopplad för att få svar på sina frågor, är att den som ringer nu kan få hjälp med de flesta ärendena direkt.

- Våra kommunvägledare kan besvara många av de vanliga frågorna som inkommer till kommunen genom att vi har fått det förtroendet och utbildning av förvaltningarna. Naturligtvis har man fortfarande möjligheten att prata med våra handläggare ute i förvaltningarna när det gäller specialistfrågor, förklarar Therese Bergsten, tillförordnad chef vid kommunens kontaktcenter.

Enklare att lämna synpunkter till kommunen

Det är också kontaktcenter som tar emot alla synpunkter som kommer in till kommunen. Detta genom ett helt nytt verktyg som säkerställer att inget hamnar mellan stolarna och att alla som vill kan få återkoppling om hur ärendet har hanterats. Det kan handla om exempelvis frågor, klagomål, beröm eller förslag kopplat till kommunens verksamheter.

- Vi har gjort det tydligare och enklare för våra invånare att komma i kontakt med kommunens verksamheter genom en väg in på skara.se. Det kan handla om fråga kring snöröjning, att gatubelysningen inte fungerar, att man har en idé om utveckling av någon av kommunens verksamheter eller har fått ett bra bemötande i kontakten, förklarar Louise Albansson, verksamhetsutvecklare vid Skara kommun.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Arbetsledare kontaktcenter
Therese Bergsten