2019-06-24 14:33Pressmeddelande

Nu är det dags för strandskyddskontroll kring Husgärdessjön, Bysjön och Skärvalången

null

Skara Kommun deltar under perioden 1 juni – 31 oktober i miljösamverkans tillsynskampanj Planerad strandskyddstillsyn. Skara kommun kommer att besöka Husgärdessjön, Bysjön och Skärvalången under vecka 27 för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöer.


Skara deltar i en gemensam regional tillsynsinsats. Det är sammanlagt 27 kommuner i Västra Götalands och Hallands län som kommer att kontrollera strandskyddet i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. I Skara kommun kommer kontrollen att genomföras vecka 27.


Strandskydd råder vid hav, sjöar och många vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kännedom om att det är byggförbud inom skyddade områden. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten.


I första hand kommer planerad strandskyddstillsyn genomföras för att upptäcka sådant som kan hindra friluftsliv eller påverka växtliv- och djurliv negativt. Det här är första gången som Skara kommun genomför planerad strandskyddstillsyn och det kommer endast ske i områden där inte andra områdesskydd gäller. Det är länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av Natura 2000, naturreservat och landskapsskyddade områden.

Kontaktpersoner:


Namn: Abbe Sahli
Titel: Miljöstrateg
Telefon: 0511-321
E-post: abbe.sahli@skara.se


Namn: Mikael Peterson
Titel: Bygglovshandläggare
Telefon: 0511-320 62
E-post: mikael.peterson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten