2017-07-11 08:00Pressmeddelande

Nästan var tionde ny bil i Skara är eldriven

null

Att bilar med eldrift är bra för miljön är alla överens om. Elhybrider, laddhybrider och rena elbilar ökar kraftigt sin andel av nybilsförsäljningen, varje månad.  Bara under maj var försäljningen 1232, en ökning med 28 procent jämfört med maj 2016. Under första halvåret 2017 var de eldrivna bilarnas andel av nybilsförsäljningen 8,5 procent, vilket kan jämföras med 3,5 procent under hela 2016.

Eldrivna personbilar finns nu registrerade i 288 av 290 kommuner i Sverige. I slutet av maj fanns det 33 720 laddbara bilar i Sverige. I Skara (geografiska kommunen) har man varit tidigt ute och väljer i högre grad elfordon än kommunerna runt omkring och har en andel på hela 9,6 procent eldrivna bilar av nyregistreringarna.

Procentandel av nyregistrerade personbilar

Kommun201520162017 (jan-jun)
Grästorp1,91,65,7
Essunga1,123,7
Vara367,4
Götene1,42,84,9
Lidköping46,66,9
Skara4,67,19,6
Riket2,53,58,5


- Vi måste jobba med att minska utsläpp på alla områden för att nå klimatmålen säger energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg.

Inom industrin och bostadssektorn har det varit lättare att minska utsläppen genom energieffektivisering och att ställa om till förnybar energi för uppvärmning, men på fordonssidan har det gått långsammare. Det finns alternativa drivmedel såsom HVO, RME, etanol och biogas som kommer finnas kvar som alternativ att driva förbränningsmotorer med under en övergångsperiod men förbränningsmotorer utnyttjar inte energin lika effektivt som elmotorer. Av insatt energi försvinner 82 procent som värme- och transmissionsförluster. I en ren elbil är förlusterna endast 17 procent.

Köper man en laddbar elbil kan man dessutom tillverka sitt eget drivmedel via solceller på taket. Den 9 september anordnar energi- och klimatrådgivarna i Essunga, Grästorp, Götene. Lidköping, Skara, Vara en minimässa vid Haralds i Jung där allmänheten bjuds in för att titta på både elbilar och solceller.

Källor: http://emobility.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten