2020-11-13 14:00Pressmeddelande

Näringslivet firas dubbelt upp 2021

Varje år hyllas Skaras näringsliv på en näringslivsgala. Med anledning av pandemin var planen i år att genomföra en minigala i Stadshuset och livesända den till allmänheten. Men även denna lösning har vi fått se över på grund av den senaste utvecklingen av pandemin och de skärpta restriktionerna. Den digitala näringslivsgalan hade samlat ca 50 personer i aulan och inte heller det är aktuellt med tanke på omständigheterna som nu råder.

Istället kommer det att ske individuella prisutdelningar med endast ett fåtal medverkande på plats åt gången. Alla årets pristagare kommer sedan att firas under nästa års näringslivsgala. Det blir helt enkelt dubbelt upp 2021.

Tillkännagivandet av årets pristagare är planerat till den 26 november och kommer att ske genom ett pressmeddelande under eftermiddagen, med bilder på respektive pristagare och prisutdelare.

Priserna som delas ut är:

Pris Utdelare
Årets företagare Företagarna Skara
Årets handlare Skara Handel
Entreprenörspriset Sparbanken Skaraborg
Årets nyföretagare Nyföretagarcentrum
Årets tillväxtföretag Almi
Det goda exemplet Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Kontaktperson:

Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg
Telefon 0511-320 06
helena.nymanfriberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten