2021-01-18 13:54Pressmeddelande

Näringslivet aktivt i förbättringsarbetet kring upphandling

null

Skara kommun fick nästan genomgående mycket höga betyg i Svenskt näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet 2020. Men det fanns en punkt som stack ut. Företagarnas betyg för kommunens upphandling låg under medel. Detta vill kommunen nu gå till botten med och bjuder därför in näringslivet till dialog.

- I Skara finns en fantastisk kvalitet och bredd på utbudet från det lokala näringslivet. Detta ska vi självklart dra maximal nytta av för att ge invånarna i Skara bäst effekt av skattepengen, och där är upphandlingen en nyckel. Vi ser fram emot att bli ännu bättre, i samverkan med företagarna i Skara, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

I 2020 års attitydundersökning från Svenskt näringsliv om företagsklimatet i Skara, fick Skara under godkänt (2,89 där 3,0 är godkänt och 5,0 är max) på frågan om upphandling. Direkt efter att resultatet stod klart inledde kommunen ett förbättringsarbete på en rad punkter. Man stärkte kommunikationen kring aktuella upphandlingar och inledde ett internt arbete med att lyfta frågan om upphandling och ställde utvärderingsfrågor till alla företag som varit inblandade i upphandling under 2020, genom Insikt, Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Resultatet av mätningen kommer under våren 2021.

Nästa steg genomförs nu genom att bjuda in till dialog genom en digital workshop där näringslivet får komma till tals och lämna förslag till förbättringar. På workshopen ingår också en kort genomgång av vad lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär. Målet är att ta fram ett gemensamt förbättringsförslag som ska ligga till grund för kommunens interna arbete och en plan för hur kommunen ska arbeta med upphandling framöver.

- Jag ser verkligen fram emot denna workshop där jag hoppas att vi ska få in kloka synpunkter som kan leda till både förändringar och förbättringar vad gäller upphandling och som i sin tur kan leda till att vi gynnar våra lokala företag, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Workshopen genomförs den 28 januari. Den finansieras delvis av Skaraborgs Kommunalförbunds projekt Stärkt företagsklimat i Skaraborg. David Braic, nytillträdd chef för den kommungemensamma upphandlingsenheten, medverkar. Han kommer bland annat berätta om hur upphandlingen styrs av lagen och vad man som kommun får och inte får göra. Med det i ryggen ska sedan deltagarna diskutera fritt om vad man kan göra inom lagens ramar.

- Det är oerhört viktigt att vi lyssnar på näringslivet och hur de upplever detta. Med den här workshopen hoppas vi komma djupare med vad vi kan förbättra inom lagens ramar och till det behöver vi näringslivets hjälp. Det är stor uppslutning runt workshopen vilket är både roligt och lovande för att vi ska hitta rätt, säger näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg.

Kontaktuppgifter

Helena Nyman Friberg
Telefon 0511-320 00
E-post: helena.nymanfriberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten