2018-08-20 08:00Pressmeddelande

Näringsidkare och privatpersoner är vinnare när kommunerna samverkar kring myndighetsfrågorna inom bygg och miljö

null

Snart blir det smidigare att ansöka om tillstånd för bygglov, livsmedelsregistrering och anmäla miljöfarlig verksamheter – oavsett vilken kommun du bor i inom västra Skaraborg. De sex kommunerna Essunga, Götene, Grästorp, Lidköping, Skara och Vara samverkar om ett arbetssätt som ska underlätta för privatpersoner och näringsidkare.

Kommunerna inleder nu en samverkan kring myndighetsfrågorna inom bygg och miljö, som ska ge lika behandling och samma flöde oavsett i vilken av kommunerna man är bosatt i. Fördelarna för medborgare och företagare är uppenbara. Ett gemensamt arbetssätt ger en än mer rättssäker prövning eftersom processen är standardiserad. Ska man göra ansökningar för verksamheter i flera kommuner blir de lättare att skriva ansökan eftersom ärendehanteringen ser lika ut oavsett vilken av kommunerna det gäller. Handläggare kommer att finnas tillgängliga över kommungränserna även i semestertider eller vid vakanser.

- Vi har skapat ett system som medger att en kommun får hjälp vid sjukdom eller personalbrist av andra handläggare i andra kommuner, men också möjligheten att bistå vid liknande situationer. Att samarbeta kommunöverskridande kommer också bidra till ökad kvalitet på hela bygglovsprocessen, säger byggnadsinspektör Jon-Erik Notäng i Skara.

Det ska också bli lättare att följa sitt ärende under handläggningstiden, exempelvis när det ska upp till nämnd eller om det behövs kompletteringar.

- Satsningen är en del av den pågående digitaliseringen som ska ge effektivare handläggning i kommunerna. Den ger möjlighet att framöver införa rena e-tjänster inom exempelvis bygglovhantering, där man digitalt kommer att kunna följa sina ärenden, säger Åsa Karlsson, samhällsbyggnadschef i Götene.

Unikt i Sverige

Samarbetet som nu inleds är unikt och innebär flera fördelar även för kommunerna. Möjlighet att anställa spetskompetens inom olika områden ökar och kommunerna blir därför mer intressanta som arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Åsa Karlsson
Sektorschef, Samhällsbyggnad i Götene kommun
Telefon: 0511-38 60 28

Anders Kyrkander
Stadsarkitekt i Skara kommun
Telefon: 0511-325 58


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten