2020-09-03 09:11Pressmeddelande

Nära 4400 ärenden avklarade i felanmälansappen

null

Skaraborna har tagit till sig möjligheten att använda sig av kommunens felanmälningsapp som lanserades 2015. Mer än 4400 ärenden har registrerats sedan starten och bara sedan januari 2020 har 500 ärenden behandlats.

Det finns många olika sätt att felanmäla sådant man lägger märke till i vår gatumiljö, i parker och på lekplatser, men appen är den snabbaste. Då kommer informationen till rätt person direkt och man kan också välja att få återkoppling i ärendet.

Att appen är populär finns det färska siffror på. Nästan 500 ärenden har kommit in sedan årsskiftet för åtta månader sedan. Av dessa är 430 redan avhjälpta. Bara under augusti avslutades 60 stycken. Sture Nilsson, ordförande i nämnden för service och teknik, ser appen som ett fantastiskt verktyg, både för medborgarna och för alla som jobbar inom gata och park i kommunen. Just nu finns 71 aktiva ärenden.

- Vid varje nämnd stämmer vi av felanmälningarna och vi får en uppfattning om felen ökar eller minskar. En annan fördel med appen är att den garanterar att felen inte glöms bort, säger Sture Nilsson.

De mest inrapporterade ärendena gäller gatubelysning och gator/cykelvägar, men också ärenden som gäller parker och grönytor kommer in. I appen kan man peka ut på en karta exakt var felet finns och även bifoga en bild. Det är en praktisk funktion om man befinner sig ute och lägger märke till något som behöver ses över. Att då kunna anmäla det med en gång och skicka det direkt till rätt handläggare förkortar ledtiden väsentligt. 

- Vi vill gärna se att ännu fler använder appen. Det är viktigt för oss att snabbt få reda på fel och brister som avser kommunala gator och mark. Då kan de också åtgärdas snabbare, säger Mats Bäck, avdelningschef för gata och park.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten