2021-05-31 13:56Pressmeddelande

Namngivning av Klostersjön i Varnhem

null

PRESSINBJUDAN På sitt senaste sammanträde beslutade kommunstyrelsen om namnet på den nyanlagda våtmarken/sjön i Varnhem. Namnet blir Klostersjön. En namngivningsceremoni kommer att hållas den 4 juni.

Namnfrågan har beretts av en namngivningsgrupp i kommunen och har stämts av med Västergötlands museum och Skarke Varnhem Hembygdsförening. Namnet Klostersjön harmonierar väl med andra namn på besöksmålet, såsom klosterkyrka, klosterruin, klostermuseum, klosterkvarn m m.

Ceremonin avslutar första etappen i utvecklingen av våtmarksområdet. I nästa etapp kommer en promenadslinga att anläggas runt sjön.

- Det är inte ofta vi får ge namn åt en ny sjö, det visar på det unika i utvecklingen i Varnhem. Det är många års drömmar och arbete som ligger bakom att vi får namnge sjön vid klostret, och förhoppningsvis kommer namnet och sjön att bli en given del av områdets mångtusenåriga historia. Jag vill tacka alla som bidragit till detta fantastiska projekt och ser fram emot att Klostersjön ska bli till långvarig glädje för alla som bor i eller besöker Varnhem, säger kommunsfullmäktiges ordförande Jan-Olof Bohlin.

Namngivningsceremoni

Tid: Fredag 4 juni kl 11.00
Plats: Vid inloppet, den nya bron över bäcken.

Följ rekommendationerna från svenska myndigheter, se krisinformation.se

Medverkande

  • Jan-Olof Bohlin, kommunfullmäktiges ordförande

På plats finns även Abbe Sahli,projektledare och miljöstrateg, Marie Wennerholm, turiststrateg samt Maria Vretemark, 1:e antikvarie, Västergötlands museum, som ingår i projektgruppen för våtmarken.

Bakgrund
Efter medeltiden, när klostret försvunnit, fanns inte längre behov av en vattensamling och då revs munkarnas dammvall. På äldre kartor från 1700- och 1800-talen finns ingen sjö inritad, men man kan se att det fortfarande fanns tre tillflöden av vatten som rann in i området. I början av 1900-talet grävdes diken genom mossmarken så att den kunde odlas upp. Dessa diken ersattes av täckta cementrör på 1970-talet. Nu har sjön återställts och precis som munkarna en gång gjorde, kan också dagens besökare blicka ut över en vattenspegel.

Vattnet släpptes på den 19 mars 2021 och två veckor senare hade vattenytan kommit upp i slutgiltig nivå. Vattenspegeln har både ett biologiskt och ett kulturhistoriskt värde och tillför såväl besöksmålet som samhället ett mervärde.

Att anlägga en våtmark är en av de allra bästa naturvårdsåtgärderna man kan göra. Våtmarken gör nytta på så många olika sätt. En våtmark minskar övergödningen och ökar den biologiska mångfalden i landskapet. En väl fungerande våtmark bidrar med flera viktiga ekosystemtjänster som vattenrening, lagring av kol, utjämnade vattenflöden och en rik mångfald av djur och växter.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten