2016-03-16 14:22Pressmeddelande

Nämnd efterlyser pristagare

null

Miljö- och byggnadsnämnden i Skara delar årligen ut ett miljövårdspris. Frågan är vem eller vilka som ska få det i år?
Kanske har du förslag på tänkbara pristagare?

  • Vi hoppas att kommuninvånarna nu kan hjälpa oss och nominera tänkbara pristagare, säger Björn Salgren, (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Sedan 1990 har miljö- och byggnadsnämnden delat ut ett miljövårdsstipendium, numera kallat miljövårdspris. Syftet är att uppmärksamma och belöna goda insatser för miljön i kommunen. Priset omfattar områden som handlar om miljöskydd, naturvård och arbetsmiljö. Under årens lopp har såväl skolor som föreningar, företag och privatpersoner fått motta priset för olika miljöfrämjande insatser. I fjol fick Emten- Flämsjöns fiskevårdsområdesförening miljövårdspriset för sitt stora engagemang för att stärka och bevara den utrotningshotade flodkräftan.

  • Prissumman är 10 000 kronor och delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år, förklarar Björn Salgren och hoppas att kommuninvånarna nu tar tillfället i akt och hör av sig till miljöenheten med sina förslag.

För mer information kontakta:

  • Björn Salgren (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
    Telefon: 073-990 88 54


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten