2020-12-18 07:29Pressmeddelande

Mona Nilsson blir ny stadsarkitekt

null

Kompetensen fanns i huset. Planarkitekten Mona Nilsson utses till ny stadsarkitekt efter Ian Cortes. Mona tillträder tjänsten den 1 februari 2021 och kommer också att basa över planenheten som planchef.

- Att som stadsarkitekt få delta i utvecklingen av Skara blir en spännande utmaning. Som stadsarkitekt kommer jag ha en strategiskt samordnande funktion och bevaka så att Skaras värden består. Med min bakgrund som landskapsarkitekt så har jag ett särskilt öga för stadens gröna rum och min vision är att skapa ett hållbart och vackert Skara där alla ska trivas.

Mona har arbetat i Skara kommun sedan den 1 juli i år då hon tillträdde som planarkitekt. Mona är landskapsarkitekt i grunden och har under det senaste halvåret jobbat med detaljplaner, översiktsplanering, styrdokument och stadsplaneringsfrågor. Hon är också involverad i framtagningen av den nya översiktsplanen, Där hon ansvarar över planförslaget, jordbruksmarken och de blågröna strukturerna.

Närmast kommer Mona från teknikkonsultföretaget AFRY Infrastructure där hon arbetade som uppdragsledande landskapsarkitekt. Innan dess har Mona tidigare arbetat på stadsplaneavdelningen i Mariestads kommun med liknande frågor.

I arbetet som stadsarkitekt kommer Mona att arbeta med gestaltnings- och utvecklingsfrågor och se till att det kulturhistoriska arvet går hand i hand med kommunens långsiktiga tankar kring samhällsbyggande både i staden, på landet och mittemellan. Avdelningschefsnivån försvinner och därför kommer Mona att vara chef över planenheten och tillika planchef. Som planchef tillträder Mona redan den 1 januari.

- Jag är väldigt nöjd med lösningen att slå ihop tjänsterna som planchef och stadsarkitekt. Jag känner mig också nöjd med att anställa Mona Nilsson som detta då jag är övertygad om att hon med sina erfarenheter från både kommunal och privat verksamhet har mycket att tillföra. Mona har redan arbetat i kommunen under ett halvår och har under den tiden visat att hon är mogen för nya utmaningar.

Mona ser fram emot sin nya tjänst och samarbetet med medarbetarna.

- Det känns väldigt kul! Jag har ett grymt team med olika spetskompetenser vilket gör oss till en stark enhet.

Kontakt

Kommundirektör
Gustaf Olsson
Telefon: 072-744 51 00

Mona Nilsson
Telefon 0511-320 31
E-post: mona.nilsson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten