2020-12-09 09:32Pressmeddelande

Mer tid att tycka till om bostäder, utveckling och favoritplatser

null

Dialogen med kommunens invånare har rullat på under hösten. Många har passat på att lämna sina tankar genom den digitala kartan på skara.se, via skyltar på samlingsplatser i kommunen och via förtryckta vykort och sms. Nu förlängs svarstiden året ut.

Arbetet med översiktsplanen är brett och angår flera olika förvaltningar och enheter. Det är en komplex uppgift att få ihop ett förslag som blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Därför är alla inkomna synpunkter viktiga i arbetet.

– Många spännande idéer och synpunkter har nått oss om vårt framtida Skara. Men eftersom vi vet att det tar tid för medborgardialog att nå fram har vi valt att förlänga tiden för dialogen till årets slut. Vi vill inte missa bra idéer för att tidsfristen var för snäv. Vi arbetar parallellt med översiktsplanens nästa fas så det påverkar inte arbetet så mycket att dialogen är öppen året ut, säger projektledare Malin Tell.

Stort engagemang i Axvall
Axvallsborna hör till dem som har varit mycket aktiva i dialogen. Det är tydligt att Vingsjön har stor utvecklingspotential. Ardalaborna har visat att de uppskattar sin skog och Skaraborna vill se mer rekreation vid Viktoriasjöarna. Seniorbostäder med koppling till enkelhet, samvaro och natur är ett frekvent återkommande önskemål i alla delar av kommunen.

Det finns tre kategorier i översiktsplanen att tycka till om. Vad klappar ditt hjärta för och vad är viktigt för dig?

  1. Favoritplats – Det är sådana platser som inte får försvinna och helst inte förändras till det sämre.
  2. Bostäder – Här vill vi få in förslag på vilka platser folk vill bo på och i vilken form.
  3. Utveckling – Med detta menas allt som inte finns än eller att något borde förändras. Det kan vara en åtgärd som skulle förbättra för företagare och skapa fler arbetstillfällen eller rekreationsområden som inte finns ännu eller en cykelbana som saknas.

– Vi önskar fler exempel på favoritplatser! Det är viktigt att alla våra invånare använder sin demokratiska rätt och inte tar för givet att ens favoritplats alltid kommer finnas kvar. Det kan finnas andra som har en helt annan uppfattning, säger planarkitekt Linda Fröberg

Året ut läggs det också ut en Veckans fråga på Facebook. Frågorna finns även samlade på skara.se.

Fram till den 31 december kommer alla kanaler för synpunkter vara öppna. Läs mer om dem på skara.se/oversiktsplan

Det går också att påverka längre fram
Under våren kommer kommunen att skriva samman ett förslag till översiktsplan som kommer att finnas tillgänglig att tycka till om under sommaren. Det är alltså inte försent att påverka utvecklingen även om man inte lämnar in synpunkter nu. Det kan vara lättare att ha åsikter med ett färdigt förslag i handen.

Kontaktpersoner
Malin Tell, projektledare
Telefon 0511-320 23
E-post: malin.tell@skara.se

Linda Fröberg, planarkitekt
Telefon 0511-320 13
E-post: linda.froberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten