2019-05-09 14:04Pressmeddelande

Mer dans på Stureplan

null

Kurser i dans för barn och unga är något som länge har varit efterlängtat i Skara. Hösten 2019 växer dansverksamheten på Stureplan till att inkludera flera nya dansstilar.

Under våren 2019 har Ungdomens hus Stureplan erbjudit barndans för 6-8 åringar i ett projekt med finansiering från Kulturrådet. Elever på det estetiska programmet på Katedralskolan har lett undervisningen och det har varit högt tryck på platserna.

I höst kommer föreningen Art Dance från Falköping att hålla kurser i flera nya dansstilar för de som är 9 år och uppåt. De nya dansstilarna är Disco, Breakdance/Battle, HipHop och Slow, som är en blandning mellan discodans och modern dans.

- Vi har sett en ökad efterfrågan efter mer dans och det är jättekul att vi kan hjälpa till att möta detta genom att både ordna barndans och nu dessutom få in Art Dance verksamhet hos oss några kvällar i veckan från i höst. Allt fler av kommunens unga kommer nu kunna få riktigt bra dansundervisning på hemmaplan i Skara, säger Ola Bengtsson, enhetschef på Stureplan.

Att dansverksamheten växer i Skara skapar en meningsfull och tillgänglig fritidsaktivitet för Skaras barn och unga. Det underlättar också för Skaras invånare då de framöver slipper skjutsa sina barn till danskurser i grannkommunerna.

Information om Art Dance kursutbud hittar du på deras hemsida och Facebook. Det är också de man kontaktar angående anmälan och annat praktiskt.

För mer information om Stureplan Ungdomens hus kontakta

Enhetschef Ola Bengtsson ola.bengtsson@skara.se
Verksamhetsledare musikskolan Helena Kahrs helena.kahrs@skara.se
Verksamhetsledare öppen fritidsverksamhet Malin Walette malin.walette@skara.se
Verksamhetsledare teknik- och entreprenörscenter Agneta Dahlberg agneta.dahlberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten