2019-10-24 17:35Pressmeddelande

Mer attraktiva tillsammans inom Skolstaden Skara

null

Skolstaden Skara ska samla de gymnasier som finns i kommunen i en plattform för samverkan och utveckling. Syftet är att bidra till ett bredare och mer konkurrenskraftigt utbildningsutbud i Skara, öka kvaliteten på utbildningarna genom samarbeten och utbyten, utveckla traditioner och få en högre måluppfyllelse hos eleverna så att fler kan gå vidare till högre utbildning.

Arbetet med Skolstaden Skara har efter avsiktsförklaringen den 7 maj nu gått in i nästa fas, där fyra arbetsgrupper jobbar parallellt med att ta fram utvecklings- och samarbetsförslag. Grupperna är (1) lokaler och boende som leds av Pontus Düring förvaltningschef service och teknik Skara kommun, (2) bemanning, språkutbyten, kompetensutveckling och policy som leds av Elin Andersson rektor Olinsgymnasiet, (3) studentfirande och främja elevorganisationerna som leds av Petra Björk samordningsrektor Skara kommun och (4) marknadsföring och kommunikation som leds av Peter Blom kommunikationschef Skara kommun.

Grupperna har nu presenterat ett antal konkreta förslag till utvecklings- och samarbetsområden för att nå målet om Skolstaden Skara.

– Genom att samarbeta kan vi bli starkare och tillsammans skapa en bättre verksamhet för våra gymnasieungdomar i hela Skara. Vi ser idag exempel i andra Skaraborgskommuner att större gymnasieskolor är mer attraktiva och att det är viktigt för unga att skolan de väljer är starka och stabila. Att då arbeta mer tillsammans ger aktörerna mer kraft att utvecklas och ger våra elever ett mer konkurrenskraftigt utbud, säger Erik Eriksson, tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Skara kommun.

Förslag från arbetsgrupperna

Inom ramen för Skolstaden Skara vill vi tillsammans underlätta elevkårernas arbete och samarbete. Elevkårerna föreslås samarbeta med arrangemang som inte är direkt knutna till respektive skola. Man tittar också på, tillsammans med Stureplan – ungdomens hus, om man kan arbeta mer tillsammans för att utveckla en meningsfull fritid för unga.

Det pågår redan idag ett samarbete inom moderna språk mellan Olinsgymnasiet och Katedralskolan, ett samarbete som nu föreslås även innefatta naturbruksgymnasierna. Rektorerna vid respektive gymnasium kommer att samarbeta för att göra Skolstaden Skara till en attraktiv arbetsplats. Rektorerna kommer också samarbeta för att kunna bredda kursutbudet för elever i deras individuella val. Det kommer att ge större valmöjligheter för eleverna att välja kurser på varandras skolor. Man föreslår också att möta regionens behov av kompetens genom att låta ett gemensamt råd med näringsliv och branscher samordna och utveckla utbildningsutbudet och innehåll mellan skolorna. Ett gemensamt förslag till drogpolicy kommer också att arbetas fram.

Information på nämnd – beslut väntas tas senare i höst

Barn- och utbildningsnämnden fick under dagens sammanträde en presentation av Skolstaden Skara och hur arbetet fortlöper. Nämnden fick också information om planerna på att stänga antagningen till Katedralskolans Samhällsvetenskapliga program med inriktning Beteendevetenskap och Estetiska programmet med inriktningarna Teater och Dans. Då frågan inte är färdigsamverkad med de fackliga organisationerna kommer ett beslut tas på kommande nämndmöte.

– Skara är en unik Skolstad. Vi har verksamhet på inte mindre än fyra olika gymnasieskolor; Katedralskolan, Olinsgymnasiet, Naturbruksgymnasiet Uddetorp, och Naturbruksgymnasiet Sötåsen som har verksamhet i Axvall. Vi är helt övertygade om att vi genom samarbete kan lyfta kvaliteten och utbudet på alla dessa skolor, säger Lotta Grönlund Plöen, ordförande (M) i barn- och utbildningsnämnden.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten