2021-02-22 11:06Pressmeddelande

Medborgarlöftet 2021: Tryggare, säkrare och nyktrare

null

Polisen och Skara kommun har kommit överens om medborgarlöften för 2021. Löftena fokuserar på en tryggare, säkrare och nyktrare kommun.

Sedan flera år tillbaka tar Skara kommun och polisen tillsammans fram medborgarlöften för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden som har framkommit via enkätundersökning, medarbetardialog vid polisen, gemensam kunskap inom polisen och kommunen och kontinuerlig kartläggning.

– Det är med gemensamma krafter vi ökar tryggheten i Skara kommun. Genom en nära samverkan med polisen kommer vi att genomföra riktade insatser. Men det är inte bara kommunen och polisen som gör det bättre. Här kan alla vara med och hjälpa till, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Ungas livsvillkor

I Skara kommun samverkar man kring ungdomar i flera olika form. En arbetsgrupp som aktivt arbetar för att göra det bättre för kommunens ungdomar är ”Samverkan barn och unga”. För att ta arbetet ytterligare en nivå har man beslutat att lyfta in detta i årets medborgarlöfte och fortsätta utveckla det långsiktiga arbetet som berör ungdomars livsvillkor, så som psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet.

– Under 2021 finns förslag på att införa en modell som heter SSPF - samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Detta är en beprövad form som används framgångsrikt på flera håll i landet och handlar om både konkret, handfast samverkan kring ungdomar och deras familjer, men också samverkan kring särskilda händelser, grupper av ungdomar och områden där utvecklings behöver ske, berättar Bengt Nilsson säkerhetssamordnare i Skara kommun.

Arbetet mot narkotika

Trygghetsarbetet är långsiktigt och därför är flera delar i årets löfte är återkommande från föregående år. En del är polisens löfte om att arbeta med riktade insatser mot narkotika. I polisens medarbetardialog identifierade man narkotikaanvändandet som det största problemet.

– Det förnyade medborgarlöftet tar fasta på det som medborgarna upplever är viktigt för att skapa ett ännu tryggare Skara. I dialoger inom polisen har vi beslutat att arbetet mot förekomsten av narkotika är en central del i det förebyggande trygghetsarbetet, vilket gör att vi vill ha med detta i år igen, säger Johan Rexhag lokalpolisområdeschef västra Skaraborg.

Till medborgarlöftet kopplas en handlingsplan, där både polis och kommun åtar sig att genomföra en rad aktiviteter under året.

– Detta är ett sätt att fokusera på det som verkligen är viktigt. Medborgarlöftet är ett av flera instrument som vi använder för att stärka en positiv utveckling av kommunen. I år har även näringslivet varit involverade i framtagandet av löftet och vi mycket tacksamma för deras engagemang i Skaras trygghet, avslutar kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Våra löften!

Detta är vårt gemensamma medborgarlöfte till dig som bor i Skara kommun.

Kommunen lovar

  • Att utveckla det långsiktiga arbetet med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet.
  • Att genomföra trygghetsskapande åtgärder i kommunala plan- och gestaltningsprojekt.

Polisen lovar

  • Att fortsätta med trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika

Tillsammans lovar vi

  • Att utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
  • Att höja företagsklimatet gällande brottslighet och otrygghet.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten