2020-02-17 11:54Pressmeddelande

Medborgarlöftet 2020: Fokus på en tryggare miljö

null

Polisen och Skara kommun har kommit överens om medborgarlöften för 2020. Löftena fokuserar på tre områden: narkotika, trygghet och inbrott.

Sedan flera år tillbaka tar Skara kommun och polisen tillsammans fram medborgarlöften för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Områdena har vi kommit fram till genom att lyssna till kommunens invånare vid de medborgardialoger som vi haft runt om i kommunen. Vi har också vägt in annan information som trygghetsmätningar och statistik över anmälda brott, säger lokalpolisområdeschef Johan Rexhag.

Tryggare mötesplatser

I de medborgardialoger som gjorts framkommer det att kommunens invånare anser att otryggheten i centrum ses som ett problem, bland annat området runt busstationen.

Invånarnas upplevelser av området runt busstationen har varit återkommande under de senaste åren. Trots de insatser som gjorts så är detta fortfarande en mötesplats som ses som ett problem. I årets medborgarlöften tar man därför ytterligare ett steg i det trygghetsskapande arbetet runt busstationen och andra mötesplatser i kommunen.

– För oss är det viktigt att alla invånare ska känna sig trygga när de vistas i de centrala delarna av Skara och därför kommer kommunen och polisen tillsammans arbeta aktivt för att öka tryggheten i centrum, säger säkerhetssamordnare Bengt Nilsson.

Narkotika bland unga

Narkotikaförekomsten i kommunen ses också som en bidragande orsak till otryggheten hos invånarna. Därför kommer ett av de prioriterade områdena under 2020 vara att motarbeta narkotikaanvändandet bland unga.

– Vi har alltid unga i fokus och arbetar brottsförebyggande. Det förnyade medborgarlöftet tar därför fasta på det som medborgarna upplever är viktigt för att skapa ett ännu tryggare Skara, säger kommunpolis Elisabeth Oliv.

Till medborgarlöftet kopplas en handlingsplan, där både polis och kommun åtar sig att genomföra en rad aktiviteter under året.

– Detta är ett sätt att fokusera på det som verkligen är viktigt- just nu otryggheten på olika mötesplatser, narkotikaförekomsten och oron för att drabbas av bostadsinbrott. Medborgarlöftet är ett av flera instrument som vi använder för att stärka en positiv utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Våra löften!

Detta är vårt gemensamma medborgarlöfte till dig som bor i Skara kommun.

Kommunen lovar

  • Att genomföra temaaktiviteter mot narkotika för elever, personal och vårdnadshavare.
  • Att genomföra trygghetsskapande åtgärder i kommunala plan och gestaltningsprojekt.
  • Att arbeta aktivt för tryggare mötesplatser.

Polisen lovar

  • Att fortsätta med trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika

Tillsammans lovar vi

  • Att utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten