2023-09-08 06:50Pressmeddelande

Medborgardialog om Varnhems framtida bostäder

Peter Blom, utvecklingsledare Skara kommun, Lars Berg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Skara kommun och Jonatan Narraine, planarkitekt Skara kommun.Peter Blom, utvecklingsledare Skara kommun, Lars Berg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Skara kommun och Jonatan Narraine, planarkitekt Skara kommun.

Skaraborg växer och så även Skara kommun. Varnhem är en mycket omtyckt bostadsort dit många gärna flyttar, men också där många gärna vill bo kvar. Men vad gör man när man blir äldre och vill sälja sitt hus för att det har blivit för stort - och gärna vill bo kvar i Varnhem? Och var ska våra framtida Varnhemsbor bo?

Intresset för bostadsbyggande är stort bland Varnhemsborna. I förslag till ny översiktsplan finns områden där byggnation planeras. I några av dessa områden är detaljplaneringsarbetet redan igång. 

- Under nulägesdialogen i Varnhem var byggnation och bostäder en stor fråga. Det är viktigt att få ta del av det engagemang och kunskap som finns, därför följer vi upp med en medborgardialog kring just detta, säger Peter Blom, utvecklingsledare landsbygdsutveckling i Skara kommun.

På nulägesdialogen konstaterade medborgare tillsammans att byn behöver fler bostäder och det saknas variation på boendeformer för både yngre och äldre.

- Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar att få till nya bostäder i Varnhem. På denna dialog vill vi diskutera möjligheterna i hela Varnhem som underlag till planarbetet, säger Lars Berg, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Skara kommun.

Bostäder i framtidens Varnhem

Vilken typ av bostäder ser man i framtidens Varnhem? Och var kan exempelvis flerbostadshus placeras och hur kan de utformas? Dessa och andra frågor kommer att belysas när Skara kommun tillsammans med medborgarrådet i Varnhem bjuder in till denna viktiga medborgardialog kring framtida bostäder. Samtidigt ges också en samlad bild av allt som planeras i Varnhem.

Syftet med dialogträffen är att kommunen ska få tankar och ideer inför framtagandet av nya detaljplaner i Varnhem med fokus på de tre planer som redan påbörjats för Simmesgården, Pickagården och Ryttaregårdsvägen.

- Nu tas det fram planförslag för tre detaljplaner i Varnhem - och vi vill få input från medborgarna kring hur nya typer av bostäder såsom flerbostadshus, radhus osv kan placeras och utformas, säger Jonathan Naraine, Planarkitekt Skara kommun.

Kommunen och medborgarrådet hoppas att träffen ger tillfälle till diskussioner kring utveckling och bostadsbyggande i Varnhem. 

Tid: Den 18 september kl.18.00-20.00.

Plats: Varnhemsgården

Läs mer om dialogen: www.skara.se/varnhem


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom