2018-11-23 11:22Pressmeddelande

Medarbetare uppmärksammades för 25 år i tjänst

null

Den 22 november mottog elva medarbetare i Skara kommun en minnesgåva efter 25 års anställning.

Kommundirektören Gustaf Olsson hälsade välkommen till middagen och höll sedan ett tal till jubilarerna, där han gjorde en återblick 25 år tillbaka till 1993. Vid festligheten deltog förutom jubilarer och chefer även kommunstyrelsens presidium, bestående av Ylva Pettersson (M), Lars Berg (C) och Fredrik Nordström (S). Efter middagen spelade trubaduren Peter Kling ett knippe nya och äldre låtar av artister som Aviici och Beatles. Många sjöng med i refrängerna vid borden. Kommunstyrelsens ordförande gratulerade jubilarerna och tackade för deras mångåriga engagemang i arbetet.

Bästa minnet i yrket

Under utdelningen höll respektive förvaltningschef tal till varje jubilar. Några har arbetat på samma arbetsplats under alla år, medan andra har valt olika banor under sin tid i Skara kommun. Eftersom kommunen är en stor arbetsplats finns många möjligheter att utveckla sig i sitt yrkesliv och ta olika roller. Samtalen kring borden kretsade också runt hur det har varit och är att arbeta inom sitt yrke.

- Ingen dag är den andra lik. Dagarna är fulla av överraskningar, säger Carin Törn, förskollärare på Ardalaskolan.

Gåvor

Gåvan består av antingen ett smycke, armbandsur, konstverk eller någonting annat av bestående värde som medarbetarna själva har fått välja.

Kontaktperson

Kjell-Ove Karlsson
Personalchef
Telefon 0511-32025
E-post: kjell-ove.karlsson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten