2020-07-16 15:05Pressmeddelande

Med anledning av uppgifter som förekommer i media

null

Med anledning av nyhetsinslagen i SVT Rapport, Aktuellt och Väst den senaste veckan behöver påståenden som förekommer om Skara kommun bemötas. Vi förstår att det som rapporterats berör och upprör. Därför ger vi här vårt perspektiv på det som rapporterats.

Kommunen hade intagningsstopp när smittan pågick

I Rapport och Aktuellt, liksom i SVT Västs inslag förekommer uppgifter om att vi i kommunen låtit nya äldre flytta in på särskilda boenden medan det funnits bekräftade fall av covid-19 i den verksamheten. Det här är inte sant.

Medan det fanns bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter hade vi intagningsstopp. Ingen ny person har flyttat in under perioden som det funnits smitta på ett specifikt särskilt boende, så kallat säbo.

Kommunen bekräftar inget säbo

I ett av inslagen framstår det som att kommunen bekräftar ett namn på ett drabbat boende. Det här är inte sant.

Kommunen refererar i intervjun till ”ett boende”, inte ett specifikt boende. Kommunen har gjort bedömningen att det inte går att lämna ut information om vilka boenden som är/varit drabbade. Detta eftersom det på kommunens säbo bor mellan 20-30 personer, totalt knappt 150 personer fördelat på fem säbo. Kommunen är bärare av patientsekretessen och kan inte bryta den. Patientsekretessen gäller även mellan de som jobbar och bor på våra säbo.

Kommunen har löpande och öppet rapporterat läget

I flera av inslagen förekommer uppgifter om att kommunen hemlighållit och mörkat smittan i våra verksamheter. Det här är naturligtvis inte sant.

Kommunen har sedan i våras rapporterat läget i våra verksamheter både via skara.se och i lokala medier. Informationen har varit allmän, offentlig och tillgänglig. Vi har rapporterat på en nivå så att uppgifter om enskilda inte kan röjas.

Sammanblandning av olika ärenden

I ett av inslagen framstår det som att kommunen enligt en expert bedömt sekretesslagstiftningen fel, att den gäller på individnivå och inte gruppnivå. Uttalandet blandas ihop så att man får uppfattningen om att det är någon som begärt ut hur många som varit smittade på det säbo där flest insjuknat och avlidit. Det framstår också som att olika anhöriga kommenterar i samma ärende kring prövning av sekretess. Det här är inte sant.

Handlingarna som begärts ut gäller för ett annat säbo. Ärendet prövas i Kammarrätten. Kommunen har gjort bedömningen att man inte kan lämna ut de efterfrågade handlingarna eftersom sekretessen riskerar brytas.

Medarbetare jobbar med rätt skyddsutrustning för varje vårdtillfälle

Det framställs i några av inslagen som att medarbetare i kommunen arbetar utan adekvat skyddsutrustning på våra säbo. Det här är naturligtvis inte sant.

Vilken skyddsutrustning som ska användas beror på arbetsuppgiften. Vid patientnära arbete, exempelvis inne på brukarens rum, används skyddsutrustning beroende på om brukaren har bekräftad eller misstänkt covid-19 eller inte. Vid misstänkt eller bekräftad covid-19 är det full skyddsutrustning. Vid annat patientnära arbete (inom 1 meter) där ingen är smittad eller misstänks ha smitta använder medarbetarna visir. Vid arbete utan nära kontakt med brukare, så som att plocka ur en diskmaskin, används inte skyddsutrustning. Socialstyrelsen har utfärdat rutiner för när vilken skyddsutrustning ska användas och vi följer dessa rutiner.

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/skillnaden-mellan-arbetsklader-skyddsklader-och-personlig-skyddsutrustning/

Skyddsutrustning för anhöriga är till för att skydda åt båda håll

I ett inslag framstår det som att anhöriga fick skyddsutrustning på grund av att det skulle ha funnits smitta på det säbo där de skulle gå in för att vaka, medan medarbetarna inte hade skyddsutrustning. Det här är inte sant.

Det enda som kan bryta besöksförbuden på våra säbo är vaka vid livets slut. Anhöriga erbjuds då att vaka. Informationen om allmän smittspridning i samhället har funnits tillgänglig sedan den 10 mars på Folkhälsomyndighetens webbplats och även på skara.se. Anhöriga får vid vaka olika skyddsutrustning beroende på om brukaren har bekräftad covid-19 eller inte – men alla får någon typ av skyddsutrustning eftersom man kommer att vara nära brukaren. Detta för att skydda anhöriga från eventuell smitta i våra verksamheter men också för att skydda brukare och medarbetare från eventuell smitta som anhörig kan bära med sig in. Se svar ovan om medarbetarnas skyddsutrustning vid respektive vårdtillfälle.

Ingen möjlighet att förbereda ett svar

I ett inslag tisdagen den 14 juli klipps omsorgsnämndens ordförande in för en kommentar i ett enskilt ärende. Det framstår som att ordförande inte kunde kommentera och bemöta de anhörigas synpunkter i inslaget. Det här är inte sant.

Omsorgsnämndens ordförande intervjuades fredagen veckan innan och hade då inte fått frågan i förväg om det enskilda ärendet. Frågan kom i intervjun medan kameran rullade. Hon kunde därför inte uttala sig i ärendet. Ordförande är inte operativ och kan därför omöjligt svara på en sådan fråga, utan att skaffa sig förkunskap.

Antalet döda på grund av covid-19 stämmer inte

I inslagen framkommer att antalet som avlidit av covid-19 är 11 personer på ett särskilt boende. Det här är inte sant.

Vid ett boende avled 10 personer i sviterna av covid-19. Ytterligare en person avled under den perioden Inspektionen för vård och omsorg tar upp i sin rapport. Vad den elfte personen avled av är inte klarlagt.

Fotot stämmer inte

Fotona är återkommande i inslagen från ett av kommunens fem säbo, medan intervjuerna handlar om andra ärenden. Det gör att innehållet, mixen mellan bild och tal, inte stämmer.

Kommunen har varit i kontakt med SVT och begärt rättelse.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten