2020-05-06 14:20Pressmeddelande

Mats Flygelholm ny förvaltningschef

null

Nu är det klart vem som efterträder Pontus Düring som förvaltningschef för Service och teknik. Mats Flygelholm tillträder den 15 juni 2020 och kommer att basa över fyra enheter i två kommuner.

Runt 30 personer sökte tjänsten och sex kallades till intervju. Idag står det klart att det blir Mats Flygelholm som tar över rollen som förvaltningschef för Service och Teknik.

- Mats tar över en välskött förvaltning och jag är övertygad om att Mats kommer axla ansvaret som förvaltningschef på ett mycket bra sätt och att han kommer fullfölja den positiva utveckling som påbörjats. Mats har också ett ledarskap och erfarenhet som kommer gagna både förvaltningen men också hela kommunen, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Mats Flygelholm har varit anställd i Skara kommun sedan 2003, först i omsorgsförvaltningen som ekonom och controller. Han kom till förvaltningen för Service och teknik 2012, där han har arbetat som controller innan han också blev administrativ chef och från januari i år stabschef.

Erfarenheterna som ledare och controller kommer han nu att ha nytta av i sin roll som förvaltningschef. Han är redan är förtrogen med organisationens målstyrning, budget och bokslut och har också haft personalansvar, så startsträckan blir kort.

- Det här känns jätteroligt och spännande. Jag är glad att ha fått möjligheten att kunna fortsätta på den inslagna vägen med att öka samarbetet, både internt inom förvaltningen men också tillsammans med övriga förvaltningar och Skara och Götene kommuner, säger Mats.

Förvaltningen för service och teknik jobbar över två kommuner; Skara och Götene med en gemensam nämnd. Ordförande Sture Nilsson välkomnar tillsättningen av Mats Flygelholm.

- Det är en kvalificerad kraft vi nu kan hälsa välkommen i en ny roll och vi ser fram emot ett bra och positivt samarbete framåt, säger Sture Nilsson.

Kontaktperson

Mats Flygelholm
Telefon 0511-324 14


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten