2020-04-17 14:23Pressmeddelande

Matmarknader ställs in – MEGA planerar framåt

null

På grund av rådande omständigheter och myndigheters rekommendationer kommer de två matmarknaderna som MEGA skulle arrangera 25 april och 6 juni att ställas in. Detta beslutades på MEGA:s styrelsemöte under gårdagen.

-Det är såklart mycket tråkigt, men samtidigt var det ett självklart beslut. Vi måste, precis som alla andra, ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att minska smittspridningen, förklarar Anna Engesvik, projektledare för MEGA.

Matmarknaderna har varit ett stående inslag i Skara sedan flera år tillbaka och har varit mycket uppskattat av såväl besökare som producenter. I tider då så gott som alla evenemang och aktiviteter ställs in behövs det dock fortfarande något att se fram emot, och därför vill MEGA fortsätta att planera för framtiden.

-Vi planerar optimistiskt, men försiktigt. När väl läget förbättras vill vi vara redo och kunna erbjuda Skaraborna något positivt att se fram emot! Fortsätter Anna.

Bland annat pågår fortfarande planeringen av två sommarkvällar och fler matmarknader under sensommaren och hösten. Den ena av sommarkvällarna är planerad att äga rum under vecka 29, och den andra någon gång i mitten av augusti. Matmarknadernas datum är satta till 27 juni, 5 september och 3 oktober. Om läget inte har förändrats till dess kan de komma att senareläggas, men förhoppningen är att evenemangen ska kunna genomföras, även om det inte blir på samma sätt som tidigare.

Stöttar de lokala företagen

Flera av Skaras handlare och företag har drabbats hårt av pandemin. Därför är det av största vikt för MEGA att kunna stötta företagarna så gott de kan och skapa de bästa möjliga förutsättningarna. Även det kräver dock nya tillvägagångssätt.

-Vi vill alltid tänka långsiktigt och framåt för att Skara ska fortsätta vara en levande stad. Därför är det nu viktigt att vi tittar på alternativa lösningar och varianter tillsammans med Skara handel och Skara kommun, avslutar Anna.

Kontaktperson

Anna Engesvik
Telefon: 072-88 99 207
E-post: anna.engesvik@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten