2023-07-13 07:46Pressmeddelande

Malmgården i Skara blir ett stjärnmärkt äldreboende

Personal på Malmgårdens äldreboende

Äldreboendet Malmgården i Skara kommun har tilldelats den prestigefyllda kvalitetsstämpeln Stjärnmärkt. Stjärnmärket säkerställer att omsorgstagare med en demenssjukdom ska få samma höga kvalitet av omsorg och bemötande, oavsett vart i landet de tar del av äldreomsorgen.

 

För att nå statusen Stjärnmärkt har samtliga medarbetare på Malmgården genomgått den gedigna utbildningsmodellen som tagits fram av Svenskt Demenscentrum.

 

– Stjärnmärket är en prestigefylld kvalitetsstämpel. Jag är stolt över de engagemang och driv som medarbetarna visat. Det har hela tiden funnits en vilja att lära sig nytt och kompetensutvecklas, säger Elisabeth Skarp Ottosson enhetschef på Malmgården.

Stjärninstruktörer utbildar kollegor

Linda Filipsson och Fatima Gonzalez är demensundersköterskor på Malmgården och numera även så kallade Stjärninstruktörer. Linda och Fatima har gått utbildningsmodellen genom Svenskt demenscentrum och därefter utbildat sina kollegor på Malmgården.

 

– Stjärnmärket är ett bevis på att över 80 procent av medarbetarna här på Malmgården har grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, säger Linda.

 

För att få behålla Stjärnmärket gäller det att inte tappa fart.

 

– Detta är ett pågående arbete och vi behöver fortsätta utbilda medarbetare vid exempelvis nyanställningar. Varje år följer vi upp och rapportera till Svenskt Demenscentrum där vi behöver ha minst 80 procent av utbildade medarbetare för att få behålla Stjärnmärket, berättar Fatima.

Bevis på engagemang och vilja

Kompetensutveckling av så väl nya som befintliga medarbetare är pågående och högt prioriterat arbete inom omsorgen. Förvaltningens ambition är att se över hur man kan ta detta vidare till andra äldreboenden i kommunen.

 

– Jag är väldigt stolt över Malmgårdens medarbetare och att de nu fått Stjärnmärket är ett bevis på deras engagemang och vilja att leverera kvalitativ vård och omsorg till dem vi är till för. Nu kommer vi se över hur vi kan ta detta arbete vidare inom olika delar av omsorgen, avslutar Pernilla Magnusson förvaltningschef på omsorgen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson