2019-11-14 20:07Pressmeddelande

Lyckad kväll på Katedralskolan

null

Under torsdag kvällen var det äntligen dags för öppet hus på Katedralskolan. Det blev en lyckad kväll där hundratals framtida elever besökte skolan och de olika programmen.

– Under ekonomiprogrammets första informationspass fick vi ta fram extra stolar och folk fick sitta på bänkarna. Det var fullt i salen, säger Katarina Dahl, lärare på Katedralskolan.

Kvällen präglades av mycket god stämning och liv och rörelse i korridorerna. Engagerade lärare och elever, skolans UF-företag och föreningar gjorde sitt yttersta för att ta hand om de människor som kommit till skolan. Långväga gäster från bland annat Göteborg, Stockholm och Falkenberg gästade skolan.

– Jag har hört mycket gott om skolans samhällsprogram och cykelinriktningen från mina cyklistkompisar som läst här tidigare år. Intrycket ikväll har bara varit positivt och jag lockas av att det verkar vara smidigt att kombinera cykel och studier, säger Alma Johansson från Göteborg.

Genom skolans korridorer sprudlar föreningsliv och katedralanda. Föreningarna gör sitt för att visa upp all den verksamhet som drivs vid sidan av studierna.

– Katedralskolan är så mycket mer än bara utbildning och föreningslivet är en stor del av helheten. Den gemenskap som vi känner mellan varandra är något som man behöver uppleva man vi hoppas att vi lyckats förmedla detta till framtida katedralare, säger Caroline Karlsson, vice talman på Katedralskolan.

– Min uppfattning är att det är fler besökare i år än förra året. Jag hör fler elever prata om Katedralskolan som en mysig och trygg skola där det är nära kontakt mellan lärare och elev, säger Petra Björk, samordningsrektor på Katedralskolan. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten