2020-06-11 15:40Pressmeddelande

Lokal styrelse ska stärka Katedralskolan

- Som en av landets äldsta gymnasieskolor har Katedralskolan unika egenskaper och traditioner. Det är en del av Skaras själ. Detta ska den lokala styrelsen nu utveckla, och förankra i hela Skaraborg, säger Lotta Grönlund Plöen

Styrelsen kommer bestå av Katedralskolans samordningsrektor, tre elevrepresentanter från olika föreningar, fyra personal från Katedralskolan, Djäkneföreningens ordförande och slutligen en representant med koppling till akademi, högskola eller Skaras kultur. Genom att bjuda in personer från Skaras näringsliv

Samverka med näringslivet och andra katedralskolor

Styrelsen ska fylla flera olika funktioner och arbeta med olika arbetsuppgifter. Förutom dess huvudsyfte, att förmedla Katedralskolans positiva anda, kommer de också att fungera som ett beslutsfattande organ ihop med rektorerna och nämnden. Tillsammans med skolföreningarna kommer styrelsen bland annat att hjälpa till att arrangera och utforma skolans traditioner och högtider. På grund av det kommer de också kunna vara en del i marknadsföringen av Katedralskolan, eftersom det underlättar synkroniseringen av marknadsföring och högtider.

En annan arbetsuppgift som styrelsen kommer ges är att hålla kontakten med andra katedralskolor i Sverige, samt Katedralskolan i Åbo. Dessutom kommer de ha kontakt med externa föreningar. Det kan handla om personer från det lokala näringslivet eller personer från högskolor och universitet. 

- Nu har vi en lokal styrelse på plats och det ska bli givande och utvecklande att framöver få påbörja det här arbetet, berättar Petra Björk, samordningsrektor på Katedralskolan. 

Kontaktpersoner

Lotta Grönlund Plöen
Lotta.GronlundPloen@skara.se 
070-370 98 19

Petra Björk
Petra.Bjork@skara.se
0511-321 78


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten