2021-06-02 07:00Pressmeddelande

​Livskvalitet i fokus på Teglagården

null


– Jag skulle uppskatta att det hände lite, att dagarna inte ser precis likadana ut. Att jag med likasinnade kan hitta på trevliga saker som utflykter – sådant som gör att man ser fram emot morgondagen med nyfikenhet och att man kan höra skratt i korridorerna, berättar Anita Afzelius-Alm från SPF Seniorerna som är en av de som varit delaktiga i arbetet med att sätta livskvalitet i fokus på Teglagården.

I arbetet med Teglagården ligger fokus på livskvalitet. Enligt Anita handlar livskvalitet mer om att det är bra attityder, att man delar språk och att personalen är vänlig och behandlar en med värdighet. De grundläggande behoven måste givetvis vara tillgodosedda och anhöriga ser nog livskvalitet som att personalen är välutbildad, att det ligger fint och att vården är god.

– Och så måste det vara uppkopplat. Det hör till förutsättningarna, det ska finnas, fortsätter Anita.

Anita är en van användare av videosamtal, eftersom hon har familj som bor utomlands. Och att få stöd och hjälp från personalen med att koppla upp sig för att kunna träffas digitalt ser Anita som självklart på ett boende.

– Trygghet för den som bor på ett särskilt boende tror jag handlar mycket om känslan mer än den riktiga säkerheten. Jag måste uppleva mig trygg, att det är människor och personal jag känner igen. Det är viktigt att man inte känner sig instängd utan att man har möjlighet att komma ut. Jag har hört att det kommer att bli en fin trädgård, fortsätter Anita.

Landskapsarkitekten är handplockad till projektet för sina tidigare erfarenheter av att rita attraktiva och trivsamma utemiljöer för äldreboende. Det kommer att bli små miljöer i miljöerna runt om i trädgården. Trädgården kommer också att kunna växa och bli integrerad i parkområdet runt Viktoriasjön.

– Det måste få bygga på intresse också, att man exempelvis kan använda sig av odlingslådor så att man använder lukt och syn. Man kan odla kryddor och blommor. Men det ligger så bra till, så trädgården kan växa sig större än tomten. Runt hela Viktoriasjön finns fina gångstråk. Är du hyfsat pigg så kan du ta dig ganska långt, du får många meter att gå med fin omgivning. Det har vi försökt integrera in i trädgården, säger Per-Anders Palm som är arbetschef på Asplunds bygg.

Teknik i framkant

Det har varit tydligt att huset ska vara förberett för teknik i framkant. Kommunen har tagit in synpunkter från de som kan komma att bo där, de som ska jobba där och experter inom olika områden. I huset bygger man in tekniska lösningar, men man bygger smart redan nu eftersom man inte vet hur tekniken ser ut om några år.

– Det händer oerhört mycket på det här området. Vi bygger förutsättningar så att det går att förändra och utveckla med ny teknik framöver, säger Staffan Lundstedt, projektledare på service och teknik.

Huset blir fem våningar, där varje våning fungerar som en egen enhet. Huset är också anpassat efter erfarenheterna i pandemin, så att man kan stänga av våningsplanen till mindre enheter och på så sätt stoppa smittspridning. Medarbetarna kommer inte att dela omklädningsrum med andra utanför våningsplanet. Längst ner i huset kommer caféet och kommunens dagverksamhet att hålla till. Detta blir en trevlig och naturlig samlingspunkt med mycket liv och rörelse för både de som bor och jobbar i huset, som en social yta. Granne med Teglagården ligger en förskola och där har verksamheten redan kommit med idéer på hur man kan samverka över generationsgränserna.

– Det är jättefint med så stort utrymme, som är tillgängligt runt om. Det är ändå bra att det ligger mitt i staden, att man inte placerar det någonstans i utkanten, utan att man har möjligheter att vara med lite i samhället och samhällslivet, avslutar Anita.

Teglagården beräknas stå klar för inflyttning under hösten 2023 och utvecklingen i och kring boendet har bara börjat.

Frågor om Teglagården

Om projektet: Staffan Lundstedt, staffan.lundstedt@skara.se, 0511-322 59. 

Om verksamheten: Petra Vedebrand, petra.vedebrand@skara.se, 0511-326 51.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten