2018-01-18 14:21Pressmeddelande

Lättläst bokcirkel

Biblioteket i Skara startar en bokcirkel med lättläst litteratur. Den vänder sig till personer som nyligen läst svenska som andra språk och som har ett annat språk som modersmål eller till den som tycker om att läsa och diskutera lättlästa böcker med andra. Under våren kommer bokcirkeln att träffas en gång i månaden och vid de här tillfällena kommer de att samtala om ett antal böcker som biblioteket har valt ut. Böckerna finns att hämta i informationsdisken på biblioteket.

Bokcirkeln träffas i prubbasalen på biblioteket följande datum:
Tisdag 30 januari kl. 17.30-19.00
Tisdag 27 februari kl. 17.30-19.00
Tisdag 3 april kl. 17.30-19.00
Tisdag 8 maj kl. 17.30-19.00
Tisdag 29 maj kl. 17.30-19.00

Kontaktperson: Barakat Aldammad, bibliotekarie 0511-320 11 eller barakat.aldammad@skara.se

Fri entré


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten