2017-01-13 10:27Pressmeddelande

Landsbygden ska utvecklas

Landsbygden i Skara kommun har stora möjligheter att utvecklas. Den viktigaste resursen för utveckling är människorna som finns på en ort. Nu tar Skara kommun initiativ till åtta träffar på landsbygden där möjligheterna ska utvecklas.

- Nu kommer vi mest att se på hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas på landsbygden. Det finns drygt 1 000 företag utanför Skara tätort, dessutom finns ett stort engagemang i föreningar. Det ger bra förutsättningar för att kunna utveckla bygderna runt stan, säger Anna Sundbom, Skara kommuns näringslivschef.

Mötena är en konsekvens av att kommunen antog en Landsbygdsstrategi under 2016. Handlingsplanen till denna innehåller att kommunen ska vara behjälplig med att starta upp olika typer av nätverk för utveckling. Detta är också något som omnämns i näringslivsstrategin för Skara kommun.

I månadsskiftet februari/mars kommer kommunen att ha möten i Eggby, Ljungstorp, Axvall och Skånings Åsaka. Till hösten blir det ytterligare fyra möten.

Den parlamentariska Landsbygdskommittén har under förra veckan lagt fram sitt betänkande. Det innehåller 75 punkter för att få landsbygden att leva.

- Ska detta lyckas så ligger ett stort ansvar på Sveriges kommuner. Det är kommunerna som är närmast medborgarna och som har den största betydelsen för att ha fungerande verksamheter. Därför är det extra kul att Skara kommun gör detta nu. Vi ligger lite före staten i tänket om att alla orters möjlighet att utvecklas, säger Åsa Jellinek, utvecklingschef i Skara kommun.

Det är utvecklingsenheten i Skara kommun som kommer att genomföra mötena.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten