2021-04-23 14:24Pressmeddelande

Kundnöjdheten stabil hos företagen

null

­­Sveriges kommuners och regioner (SKR) gör årligen en servicemätning av myndighetsutövningen bland Sveriges kommuner. Skara har genom åren legat högt och i den senaste mätningen för 2020 hamnar Skara på kundnöjdhetsindex för 2020 på 75 (2019: 76). Det innebär att Skara rankas på plats 85 i det totala omdömet i Sverige.

Syftet med Insikt, som undersökningen heter, är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Mätningen baseras på en enkät som skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Svarsprocenten under 2020 var 46%. Av Sveriges 290 kommuner har 193 valt att delta i den senaste undersökningen.

- Mätningen Insikt är ett av de redskap vi använder för att arbeta med de ständiga förbättringar som krävs för att kommunen ska kunna möta företagens behov på bästa sätt. Sedan förra mätningen har vi arbetat mycket att förbättra tillgängligheten genom digitala checklistor och nya e-tjänster. Kommunen ligger fortsatt högt på bemötande med ett index på 80 inom samtliga områden vilket är oerhört positivt, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Sex myndighetsområden ingår i undersökningen: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

NKI-gradering
80 eller högre: Mycket högt
70 till 80: Högt
62 till 69: Godkänt
50 till 61: Lågt
50 eller lägre: Mycket lågt

Mycket högt omdöme för bygglov
Bäst resultat får kommunens bygglovshantering med ett kundnöjdhetsindex på 82 vilket bedöms som mycket högt och ger Skara en rankning på plats 11 totalt i hela Sverige och plats 2 i Västra Götaland. Här ökar man på samtliga bedömningspunkter.

- Fantastiskt roligt! Det handlar i mångt och mycket om inställningen att vilja hjälpa till och hitta lösningar istället för problem. Det tycker jag att vi är bra på. Vi har kommit långt men har fortfarande mycket kvar att utveckla, säger Jon-Erik Notäng, bygglovschef.

Miljö- och hälsoskydd har ökat till 68 (2019: 66) medans Livsmedelskontroll ligger kvar på höga 82 som tidigare. Serveringstillstånd saknas i mätningen då underlaget var för litet under 2020. Brandskydd får omdömet 75 (2018: 86) och Markupplåtelse 68 (2018: 78) är de omdömen som sjunker i mätningen. På de områden saknas underlag för 2019, men jämförelsen görs då med 2018.

Nästa steg är att analysera resultatet djupare och se vad de öppna svaren kan bidra med. Undersökningen är en av flera som görs för att ta pulsen på företagsklimatet. Kommunen jobbar kontinuerligt på såväl lokal som regional nivå med näringslivsfrågor och upplevelsen av en god myndighetsutövning.

- Våra verksamheter ger hög och jämn service, jag vill detta unika år tacka alla medarbetare särskilt för detta. Det viktiga arbetet med att bli ännu bättre pågår, och jag ser framemot analysen av resultatet, och den dialog med näringslivet som är nyckeln till att Skara fortsätter med positiv utveckling, säger Kommunstyrelsens ordförande Ylva Petterson.

Kontaktperson
Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg
Telefon 0511-320 06


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten