2019-04-11 13:59Pressmeddelande

Kundnöjdheten bland företagare ökar stort i ny servicemätning

null

­­Sveriges kommuners och landsting (SKL) gör årligen en servicemätning av myndighetsutövningen bland Sveriges kommuner. I senaste undersökningen har Skara tagit ett rejält kliv uppåt och ligger nu på 15:e plats – i landet!

Syftet med Insikt, som undersökningen heter, är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. En enkät skickas till företagskunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. 171 kommuner av 290 har valt att delta i den senaste undersökningen.

Ett rejält kliv uppåt

Skara har gått från kundnöjdhetsindex 71 till 79 på ett år. I ranking innebär det ett rejält kliv från plats 86 till plats 15 på ett år. Störst är ökningen inom bygglov och markupplåtelse.

Under 2018 inledde en förbättringsgrupp med tjänstemän från olika förvaltningar ett arbete för att vässa hanteringen av ärenden som faller inom myndighetsutövning.

- De är fantastiskt roligt att se att vårt förbättringsarbete har gett resultat så snabbt. Kommunens handläggare inom våra myndighetsområden har haft stort fokus på en god dialog i ärendehanteringen. Nu hoppas jag att vi kan fortsätta hålla denna höga nivå och till och med öka, säger näringslivschef Anna Sundbom.

Vid all myndighetsutövning finns ett regelverk att förhålla sig till och det är många olika intressen som ska samsas. Därför är det inte självklart att alla blir nöjda. Men en god dialog om förutsättningarna bidrar till ett bra företagsklimat.

Vad är det som mäts?

Sex myndighetsområden ingår i undersökningen: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen är en av flera som görs för att ta pulsen på företagsklimatet. Kommunen jobbar kontinuerligt på såväl lokal som regional nivå med näringslivsfrågor och upplevelsen av en god myndighetsutövning.

- Att jobba med förbättring av näringslivsklimatet har varit en ambition alltsedan jag tillträdde som kommundirektör, säger Gustaf Olsson.

Kontaktperson

Anna Sundbom, näringslivschef
Telefon 0511-320 06
E-post: anna.sundbom@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten