2018-05-04 14:12Pressmeddelande

Kultur- och fritidsnämnden i Skara kommun har utsett årets stipendiater samt byggnadsvårdspris

PRESSMEDDELANDE

Skara kommun har beslutat vilka som kommer att tilldelas kultur- och fritidsnämndens tre stipendier och byggnadsvårdspris 2018; ungdomsledarstipendiet, stipendiet för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet, kulturstipendiet och byggnadsvårdspriset. De kommer att delas ut under nationaldagsfirandet 6 juni.


Ungdomsledarstipendium för allas lika värde i laget

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Johan Nyberg, Axvalls IF, 2018 års ungdomsledarstipendium med följande motivering:

Johan arbetar starkt med att förankra värdegrunden i Axvalls IF för alla barn och unga. För Johan är alla lika viktiga i laget. Han visar en stor föreningslänk och bidrar till att skapa god stämning i alla grupper där han ingår, han är delaktig i föreningens utveckling kring fotbollsfrågor och ledarfrågor. Johan är ansvarig för Axvalls IF stora fotbollscup som går av stapeln varje vår. Genom att motverka trakasserier, diskriminering och kränkningar bidrar Johan till en trygg idrottsmiljö för alla barn och unga som vill vara med.

Stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Katarina Mörk i Skara Handbolls Flickor 2018 års stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet med motiveringen:

Katarina får stipendiet för sina fina insatser inom idrottslivet. Katarina är en verklig eldsjäl inom föreningen som med sitt engagemang och närvaro uträttar oerhörda och värdefulla insatser.

Kulturstipendium för driv och engagemang i teaterlivet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Sten Andersson Skara Teaterförening 2018 års kulturstipendium med motiveringen:

Sten Andersson har under många år varit ordförande och drivit med stort engagemang föreningen Skara Teaterförening framåt. Stens drivkraft är att ge skaraborna ett brett utbud av teaterföreställningar och att teater skall vara för alla.

Byggnadsvårdspris för trägen renovering

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Fastigheten Boken Kinnekullegatan 24 ägare Lillian och Patrik Hallström 2018 års byggnadsvårdspris med motiveringen:

Huset är från 1936 och har långsamt renoverats under flera år, där huset sakta har återställts nära sitt original. Även entrépartier, puts på fasad och trädgård ingår i renoveringen. Ett träget renoveringsarbete av ett vanligt hus för vanliga människor.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten