2020-04-30 16:01Pressmeddelande

Kriminologi på Katedralskolan

null

Så här i omvalstider avslöjar Katedralskolan nu en nyhet på Samhällsvetenskapsprogrammet, den redan etablerade beteendeinriktningen får nu en efterlängtad kriminologiprofil. Kurser i kriminologi har varit efterfrågade och ämnet är högst aktuellt i dagens samhälle.

Det finns ett stort intresse att läsa kriminologi, något som nu Katedralskolan har anammat och kommer att fokusera på från och med i höst.

-Det finns många sätt att ta sig an i kriminologi, vilket gör att vi ser detta som en intressant profil för många ungdomar, säger Johan Hjertén, enhetsledare för Samhällsprogrammet.

Kriminologi genomsyrar utbildningen

Med en kriminologiprofil vill man väcka ungas intresse för samhällsfrågor, belysa kognitionsvetenskap och lyfta ämnen som kriminalitet och sociologi. Redan från ettan kommer kriminologi att tas upp som ett genomgående tema i olika kurser, men det är först i trean eleverna fördjupar sig om kriminologi och då inom ramen för kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Beteendeinriktningen som redan finns idag, fokuserar på människans roll i samhället. Eleverna utvecklar under utbildningen sina kunskaper i att argumentera och kommunicera för att på olika sätt påverka samhället. De tränas också i att kritiskt granska, tolka och bearbeta information. Allt för att öppna dörrar för framtiden.

Polisen positiva till ny profil

Även Polisen i Skara är positiv till den nya profilen. Kommunpolis Elisabeth Oliv förstår att många ungdomar är intresserade av att studera kriminologi och är nyfikna på ämnet. Hon tycker det är bra att få en förståelse för vad kriminologi är och få förkunskap i ämnet redan i gymnasiet.

-Tyvärr kommer ju alltid kriminalitet finnas i samhället och det förändras vartefter samhället ändras. Det är viktigt att förstå anledning till att vissa människor hamnar i kriminalitet och hur man kan jobba för att förebygga det, säger Elisabeth Oliv kommunpolis.

Program för framtiden

Samhällsprogrammet som är högskoleförberedande öppnar många dörrar för framtida yrken. Det är upp till varje person att hitta sin inriktning utifrån sina intressen. Utbildningen hjälper till att utveckla elevers intressen för psykologi och ledarskap, men också att lära sig mer om människors utveckling och samspel med varandra. Det kan sen leda till många olika yrkesval, allt ifrån utredare hos polisen, jurist, advokat, polis, till att bli lärare eller terapeut, möjligheterna är oändliga.

Kontaktuppgifter:

Niklas Karlsson
Rektor Samhällsprogrammet
Telefon 0511-323 59


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten