2018-02-20 14:29Pressmeddelande

Kommunen spanar in i framtiden

null

I en ständigt föränderlig värld är förändringsbenägenhet och förmåga att spana in i framtiden viktiga egenskaper för att hänga med i utvecklingen. Två av kommunens medarbetare har därför fått utbildning i en modell för omvärldsanalys som nu ska omsättas i kommunens strategiska arbete.

– Det är viktigt att förstå att det finns saker som påverkar kommunens sammanhang och den arena vi agerar på. Vissa saker kan vi påverka, andra inte – oavsett så har det betydelse för oss, säger Isabelle Waldenvik, integrationsstrateg och en av deltagarna i utbildningen.

Förståelse för drivkrafter kan påverka beslut

Genom att förstå framtidens drivkrafter kan vi göra bättre bedömningar om hur samhället, mänskligheten och organisationer kommer att utvecklas på längre sikt. Det i sin tur kan påverka kommunens arbete och beslut.

– Om vi tidigt kan urskilja trender och samhällets utveckling ökar möjligheterna att anpassa våra beslut och vårt agerande. Genom den kunskap vi nu fått är det möjligt både att påverka utvecklingen och att skapa bärkraftiga strategier för att möta framtidens utmaningar, säger Petra Wedebrand, verksamhetsutvecklare och den andra deltagaren från kommunen.

Det internationella konsultföretaget Kairos Future hjälper organisationer att förstå sin framtid och samhällets förändringar. De arrangerar också Framtidsprogrammet som lär deltagarna att göra framtidsspaningar genom att diskutera samhällsutvecklingens framtida hot och möjligheter. Analysmodellen heter TAIDA som är en engelsk förkortning och betyder ungefär att spåra, analysera, föreställa, besluta och agera.

Ökad tillit, delaktighet och transparens i lokal politik

Isabelle har under utbildningen undersökt framtidens lokala demokrati och samhällsutveckling. I grunden handlar det om hur det osynliga samhällskontraktet mellan förtroendevalda/kommun och medborgare kan se ut i framtiden; hur trender som urbanisering, fler informationskanaler, sociala medier och ökad mångfald kan komma att påverka den lokala samhällsutvecklingen. Samtidigt har välfärden stora utmaningar och tilliten till den demokratiska processen minskar hos unga.

– Medborgardialog är viktigt för att skapa en relation mellan det offentliga och medborgarna. Framtidens medborgare vill vara med och påverka beslut som berör deras vardag. Genom att verka för ökad tillit, delaktighet och transparens kan vi inkludera Skaraborna i den demokratiska processen likväl som skapa goda relationer och göra oss – som kommun, medarbetare och politiker – mer synliga och verklighetsnära, förklarar Isabelle.

Medborgarnas krav på maten i framtiden

Petra har i utbildningen undersökt hur kommunal kostverksamhet kan se ut i framtiden.

– Det faktum att våra offentliga måltider är en del av så många människors vardag gör att vi vet att mat har betydelse för både hälsa och välbefinnande. Kostenheten i Skara-Götene vill vara vägledande för det goda hälsosamma livet med att servera näringsriktig och god mat i en trevlig miljö, säger Petra.

Intresset för mat har aldrig tidigare varit så stort som det är nu, hemma hos människor bakas det bröd och odlas grönsaker. Vi syrar, gör inläggningar, gravar och bryner smör: allt för att odla en egen identitet. Stadsnära odlingar, och alla matbilder i sociala media är bara några uttryck för de trender som är heta just nu. Ekologiska varor och närodlat påverkar kostverksamheten. Samtidigt har professionaliseringen av de offentliga köken bara börjat.

– Här finns stora utmaningar för att möta framtidens ökade förväntningar på att få den mat och de råvaror man vill ha: fler människor har olika allergier eller följer särskilda kostråd. På samma gång öppnar digitalisering och teknikutveckling upp möjligheter för smidigare produktion och ett mer individanpassat utbud. I framtiden kommer det bli viktigare med ökad dialog mellan kommun och måltidsgäst för att ta reda på vad människor vill äta och hur de vill mötas, avslutar Petra.

Kontaktpersoner

Isabelle Waldenvik
Integrationssamordnare
Telefon 0511-326 84

Petra Wedebrand
Verksamhetsutvecklare
Telefon 0511-327 72


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten