2020-08-18 14:08Pressmeddelande

Kommunen minskar ensamhet bland äldre

null

Skara kommun har fått medel för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén på vården för personer med demenssjukdomar. En del i det arbetet är att skapa aktiviteter och tillställningar som många äldre kan ha glädje av. Därför har Skara kommun, tillsammans med musikern Martin Persson, anordnat uppträdanden utomhus för äldre under sommaren.

– Vi är otroligt glada för det här bidraget och kommer att jobba med det på flera sätt under hösten och vintern. Dessa möten ger delaktighet och sammanhållning, och att få samlas tillsammans med andra är oerhört viktigt för att motverka isolering, ensamhet och tristess, säger Petra Vedebrand, avdelningschef för vård och omsorg på Skara kommun.

Uppdraget kommer ursprungligen från Regeringen, som har gett Socialstyrelsen uppgiften att under 2020 fördela medel till kommunerna som ska användas för att motverka äldre och sjukas ensamhet. En del i detta är alltså att hålla konserter på kommunens särskilda boenden och trygghetsboenden, samt några av de större bostadsområdena.

Uppskattat av de boende

Under pandemin ställs många aktiviteter in, och eftersom äldre tillhör en riskgrupp är de extra utsatta. Därför har dessa spelningar varit viktiga, eftersom det är en av de få aktiviteter som fortfarande kan genomföras.

– Detta har varit ett mycket uppskattat initiativ, både av oss som arbetar, men framför allt av de boende som har fått underhållning under så säkra förhållanden som det går i dessa tider, berättar Lovisa Bergkvist, enhetschef på Ardalagården.

Förutom att ordna musikevenemang kommer pengarna också att användas till att förstärka personalens kompetens genom utbildningar. De kommer även användas för att köpa in ytterligare hjälpmedel, som kan underlätta livet för personer med demenssjukdom och dess anhöriga.

Kontaktperson
Petra Vedebrand, avdelningschef för vård och omsorg
Telefon 0511-326 51
petra.vedebrand@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten