2024-06-17 10:57Pressmeddelande

Kommunen klättrar i årets servicemätning!

Kommunvägledarna vid kommunens kontaktcenter är glada över tredjeplaceringen.Kommunvägledarna vid kommunens kontaktcenter är glada över tredjeplaceringen.

Tredje plats i landet! I Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga servicemätning bland landets kommuner klättrar Skara ytterligare en placering.

- Att bara ett år efter vår start av kontaktcenter hålla i vårt goda bemötande och vår servicekänsla gör mig otroligt stolt. Det är kommunvägledarena som gör jobbet i första kontakten säger Therese Bergsten, verksamhetsledare vid kontaktcenter.

Undersökningen visar hur invånarna upplever service och bemötande samt hur enkelt det är att få svar på sin fråga i kontakten med kommunens kontaktcenter.

-Våra invånare har gett oss fina kommentarer i vårt sätt att bemöta men även i hur enkelt det är att få svar på sina frågor och det är ju precis det som gör vårt jobb till det bästa. Vår utvecklingsresa har bara börjat och det är utifrån invånarna vi tillsammans ska utveckla vår organisation säger Therese.

Årlig mätning

Mätningen, som genomförs årligen av SKR tillsammans med Brilliant Future, är baserad på kvantitativa data och visar även vilka ärenden som kommuninvånarna är mest nöjda med.

- Vi som kommun jobbar hela tiden för våra invånares bästa och vi behöver tänka att vi utvecklar och justerar utifrån att stå i kundens skor för att förstå vad vi behöver göra bättre. Vi strävar alltid efter att våra invånare ska få den bästa servicen i kontakten med oss och det har vi lyckats med igen, fortsätter Therese.

Läs mer i Brilliant futures pressmeddelande.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Arbetsledare kontaktcenter
Therese Bergsten