2020-12-03 18:11Pressmeddelande

Kommunen får Folkhälsomyndighetens stöd att införa besöksförbud

null

I Skaraborg är samhällssmittan stor av covid-19 vilket bland annat syns i antalet inlagda på Skaraborgs sjukhus, som nu har fler inlagda patienter än i våras. Sedan några veckor tillbaka har kommunen gått ut med en stark avrådan från besök, så kallat besöksstopp. Eftersom verksamheten inte kan trygga besöken som ändå sker fullt ut och smittspridningen fortsätter att öka bedömer kommunen att ett besöksförbud är en nödvändig åtgärd för att än bättre kunna skydda de äldre och mest sårbara.

Kommunen ansökte om stöd för besöksförbud hos Folkhälsomyndigheten och fick med vändande post beslut om tillfälligt besöksförbud i kommunen. Förbudet gäller från nu på samtliga särskilda boenden i Skara kommun till och med den 12 december.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att de anser att ett besöksförbud ska ses som en sista åtgärd, till exempel i situationer med svårkontrollerade utbrott av covid-19, hög samhällsspridning eller där övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

– Det är givetvis tråkigt ur ett socialt perspektiv för såväl anhöriga som bor på våra säbo som för närstående att vi inför förbudet. Men jag vill understryka att vi gör detta av omtanke och för att skydda de som riskerar att drabbas värst av covid-19. Smittspridningen är stor i vår del av regionen och det är hög tid att alla tar eget ansvar. Det här är vårt sätt att ta ansvar för de som bor på våra särskilda boenden, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i omsorgsnämnden.

Nya rutiner för beslut om besöksförbud den 12 december

De kommuner som meddelat att det finns ett akut behov av ett besöksförbud i kommunen har fått ett kortare besöksförbud från idag till och med den 12:e december. Dessa beslutas inom ramen för en interimslösning. Därefter kommer besöksförbud bara att införas i enlighet med de nya rutinerna. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/ny-foreskrift-om-besoksforbud-pa-sabo/


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten