2020-09-16 10:00Pressmeddelande

​Kommunen erbjuder andra arbetslivserfarenheter

null

I kommunens utbildningar ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, som en mycket viktig del av yrkesutbildningarna inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Flera av de praktiska momenten kommer att genomföras trots pågående pandemi, men på anpassade sätt. I samråd mellan omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har man nu beslutat om hur det arbetsplatsförlagda arbetet för eleverna ska se ut.

– Vi har ett uppdrag att som utbildningsanordnare ge våra elever praktiska moment och det är viktiga delar i lärandet, samtidigt som vi behöver skydda våra elever från onödiga risker, säger Hans Persson, förvaltningschef för barn och utbildning.

Som kommun har man ett stort ansvar att arbeta förbyggande i verksamheter med riskgrupper för att minimera risken för smitta. Det finns också ett arbetsgivaransvar där det särskilt står att man inte ska utsätta barn under 18 år för ökad risk för smitta än den som finns i samhället i stort.

– Vi måste skydda våra äldre och redan sjuka i samhället, men samtidigt ge elever som läser till vårdande yrken möjlighet att få med sig praktiska erfarenheter så att de blir anställningsbara. Därför kommer elever över 18 år som utbildar sig inom vård- och omsorgsrelaterade yrken att få genomföra apl i omsorgens verksamheter, på samma premisser som våra anställda. Vi kommer däremot att hålla våra elever borta från de större riskerna i verksamheten för att skydda såväl brukare som elever, säger Pernilla Magnusson, omsorgschef.

Kommunens yrkeselever under 18 år kommer att erbjudas andra möjligheter till lärande i arbetslivet. Det kan vara i andra delar av kommunens verksamheter, där risken att bli smittad inte kan ses som större än risken i samhället i övrigt.

– Men det kan också handla om att genomföra arbetslivsliknande utbildning på sin skola. Det är en märklig tid och vi ställer om många verksamheter. Vi vill ändå att det ska bli så bra som möjligt för såväl våra riskgrupper i verksamheten som för de elever som verkligen behöver sin praktiska utbildning, sammanfattar Hans.

Beslutet kring förändrad arbetsplatsförlagt lärande, apl är taget av kommundirektörens krisledningsgrupp. Berörda nämnder föreslås ställa sig bakom beslutet vid sina nästkommande sammanträden.


Kontakter

Pernilla Magnusson

Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen

Tel 0511-323 53

pernilla.magnusson@skara.se

Hans Persson

Förvaltningschef Barn och utbildningsförvaltningen

Tel 0511-32517

hans.persson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten