2019-11-26 13:16Pressmeddelande

Kommunen arrangerar en yrkeslivsmässa

null

Skara kommun arrangerar yrkeslivsmässan JOBB SKARA. Företag och organisationer bjuds in till en heldag för att visa upp Skaras fantastiska näringsliv och bredden på yrkesgrupper för Skaras ungdomar.

Den 9 januari 2020 arrangeras en yrkeslivmässa i Vilanhallen i Skara. Elever från årskurs 8, 9 och gymnasieskolorna är inbjudna. De får i förväg veta vilka arbetsgivare och yrken som deltar och kommer att komma förbereda med frågor till mässan.

– Vi vill ge Skaras ungdomar en ökad kännedom om vårt lokala näringsliv och inspirera till kommande utbildnings- och yrkesval. Få elever känner nog till vilken bredd som finns och förhoppningsvis kan de inse att deras drömjobb finns närmre än de tror, säger Stina Malmström, utvecklingsledare Skara Kommun.

Detta har länge varit en efterfrågad mässa från både näringsliv och skola och nu slår man slag i saken. Tanken är att mässan ska genomföras vartannat år med start 2020.

– Elever vill få information och bli inspirerade inför framtida yrkesval och företagarna får en chans att visa upp sig, sina yrkesgrupper och tjänster. Detta är ett sätt att säkra framtida bemanningar men också skapa stolthet och kunskap om vårt lokala näringsliv, säger Helena Nyman Friberg, tillträdande näringslivsstrateg i Skara kommun.

Sista anmälan för är 6 december. Redan nu är det ett 60-tal yrkesgrupper anmälda och ungdomarna kommer att få både bredd och variation.

– Ta chansen och anmäl er till mässan. Tillsammans kan vi göra en viktig insats för vårt framtida näringsliv, uppmanar Stina och Helena. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten