2018-12-05 07:04Pressmeddelande

Klimatsmart familj 2.0

null

­Energi- och klimatrådgivningen söker deltagare till klimatprojekt som ska ändra vårt beteende och våra vardagsvanor.

Denna vecka inleds FN:s årliga klimatförhandlingar i Katowice, Polen. Mötet har beskrivits som det viktigaste sedan Parisavtalet slöts för tre år sedan. Men ländernas ambitioner inför mötet är långt ifrån vad forskarna anser behöver göras för att begränsa klimatförändringarna, som handlar om både satsningar på ny teknik och livsstilsförändringar.

I Sverige ligger utsläppen för närvarande runt 10 ton växthusgaser per person och år. På sikt behöver vi dock ner till max 1 ton. För att visa att det är möjligt för var och en att ändra sin konsumtion och sitt beteende, och att det tillsammans kan ge en stor effekt, lanserar nu energi- och klimatrådgivningen i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara ett livsstilsprojekt för totalt 30 familjer. Projektet går under namnet Klimatsmart familj 2.0 och är en fortsättning på projektet Klimatsmart familj som genomfördes 2017. Det nya projektet som genomförs under åren 2019-2020 finansieras av Energimyndigheten med totalt 1 250 000. Rekrytering till den första omgången kommer starta våren 2019.

Fokus i projektet är att åstadkomma konkreta beteendeförändringar som minskar individernas energianvändning och klimatpåverkan.

- Vi hoppas också att projektet kommer innebära andra mervärden och en högre livskvalitet för deltagarna. En mer hållbar livsstil sparar ofta både tid och pengar och kan vara positivt för hälsan. Vi hoppas även att deltagarnas resultat inspirerar andra, säger projektledaren Camilla Funke.

Kända inspiratörer kommer också att bjudas in till föreläsningar som är öppna för alla.

När deltagarna valts ut genomförs en kick-off och energirådgivarna bokar sedan in hembesök hos varje deltagare. Huvudupplägget är att utbilda och coacha de olika familjerna till en mer medveten vardag. Familjerna ska inspirera och lära andra på områden där olika val spelar stor roll i ett energi- och klimatperspektiv.

Deltagarna kommer att få grundläggande information inom varje område och därefter ställas inför olika utmaningar och delmål som skall kommuniceras via sociala medier för att få en bred spridning.

Under åtta veckor våren 2019 kommer deltagarna att få stöttning och tips om hur de kan minska sitt klimatavtryck i energianvändningen på olika områden: boende, transporter, vad vi äter, konsumtion och avfall.

Projektet genomförs till stor del via Facebook på sidan Klimatsmart familj där deltagarna varje vecka kommer se vilket tema som behandlas och hur de kan göra en förbättring utifrån valt tema. Deras förbättring eller förändring presenterar

de sedan via inlägg på sidan. En belöning i form av olika produkter som har med temat att göra kommer att delas ut bland inläggen.

- Det finns ett stort behov av att informera om och visualisera vilken klimatpåverkan olika vardagsaktiviteter har samt vilka åtgärder som har störst påverkan. Många vet till exempel inte att en enda Thailandsresa helt kan utradera effekten av tjugo års sopsortering, avslutar Camilla.

Kontaktpersoner

Camilla Funke
Energi- och klimatrådgivare
Telefon 0511-325 77
E-post: camilla.funke@skara.se

Thomas Skagenborg
Energi- och klimatrådgivare
Telefon 0511-325 54
E-post: thomas.skagenborg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten