2017-01-26 14:23Pressmeddelande

Klart med ny rektor på Ardalaskolan

Nu är det klart med ny rektor för Ardalaskolan. Skara kommun har tillsatt Joakim Smedberg på tjänsten. Han kommer närmast från Götene kommun där han arbetat som specialpedagog. Joakim har en bred kompetens som utbildad förskollärare, grundskollärare och specialpedagog.

- Jag är mycket nöjd med den här rekryteringen, där vi för övrigt är helt överens med de fackliga organisationerna. Joakims breda kompetens borgar för att Ardalaskolan nu kommer att ha mycket goda förutsättningar att utvecklas i rätt riktning, säger verksamhetschef Susann Johansson.

Joakim är redan på plats i Ardala, eftersom han anställdes som samordnare för skolan vid terminsstarten. Efter en överenskommelse mellan Götene och Skara kommun kunde Joakim börja på Ardalaskolan med kort varsel.

- Jag har arbetat inom skolans värld i många år. Mitt mål har alltid varit att stötta barnen, föräldrarna och kollegorna så de känner att de kan göra sitt bästa. Jag ser fram mot att ta mig an detta uppdrag med stor entusiasm. Tillsammans med personalen ska jag arbeta för att skolan, förskolan och fritidshemmet i Ardala är en enhet som står för trygghet, kompetens och utveckling, säger Joakim Smedberg


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten