2020-12-03 20:02Pressmeddelande

​Katedralskolans undervisning i linje med regeringens rekommendationer

null

Regeringen meddelade under en presskonferens på torsdagen att landets gymnasieskolor rekommenderas övergå till fjärr- eller distansundervisning. Katedralskolan har sedan den 11 november redan bedrivit distansundervisning enligt de nya rekommendationerna och behöver därför inte förändra sitt arbetssätt.

I nästan en månad har Katedralskolan haft distansundervisning. Dock har de elever som utifrån individuella behov av att fysiskt vara på plats i skolan, varit välkomna in för att träffa lärare och personal. Eleverna har också vid praktiska moment, prov och övriga examinationer som inte kan genomföras på distans kommit in till skolan för att ha närundervisning. De elever som i sin utbildning har APL genomför den som planerat. I de fall undervisningen äger rum i skolans lokaler följs de allmänna råden och riktlinjerna.

- Vi ser att den undervisning vi nu bedriver fungerar bra och håller. Vårt beslutade upplägg går hand i hand med regeringens nya direktiv och vi kan därför fortsätta på samma spår fram till den 6 januari 2021, då nya beslut måste tas i frågan. Vår förhoppning är självklart att vi efter jullovet är i ett sådant läge att vi återigen har alla våra elever på plats men det är som sagt ett beslut som ligger i framtiden, säger Petra Björk, samordningsrektor på Katedralskolan. 

Kontakt:
Petra Björk 
Samordningsrektor Katedralskolan
0511-32178


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten