2020-03-04 15:38Pressmeddelande

Katedralskolan startar upp idrottsinriktningar

null

Redan till hösten kommer de elever som går på Katedralskolan att kunna kombinera sitt idrottsintresse med sin gymnasieutbildning. Skolan startar nämligen upp en lokal idrottsinriktning (LIU). Till en början kommer skolan att erbjuda fotboll, innebandy och handboll men dörren står öppen för elever som utövar andra sporter.

– Konkurrensen om eleverna är stenhård. Katedralskolan ska stå sig stark i denna konkurrens och då måste vi vara nytänkande och ha ett utbud som målgruppen attraheras av. Jag är stolt över att kunna erbjuda detta till framtida elever och de elever som går hos oss idag, säger Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan.

Den nya profilen, som börjar höstterminen 2020, innebär att elever på Katedralskolan kan kombinera sina studier med fotboll, innebandy eller handboll inom kursen individuellt val. Eleverna kommer ha möjlighet att träna upp till två schemalagda pass per vecka på skoltid. Passen kommer vara så väl praktiska som teoretiska.

– För att eleverna ska kunna välja någon av idrottsinriktningarna behöver de vara aktiva i någon förening. Tiden för idrottsutbildningen kommer att tas från det individuella valet och genomförs för samtliga idrotter under 2-3 år, säger Fredrik Bäck lärare på Katedralskolan och en av initiativtagarna till idrottssatsningen.

Ett tätare samarbete med föreningslivet

De elever som väljer någon av idrottsinriktningarna har både gemensamma pass där alla idrottare tränar eller har teori tillsammans. Men även idrottsspecifika pass i grupp, enskilt eller med sin idrottsförening. De lärare som ska undervisa i de olika idrotterna är erfarna och aktiva tränare, som dessutom har en nära anknytning till det lokala föreningslivet.

– För att genomföra idrottsprofilen kommer skolan att inleda ett tätare samarbete med det lokala föreningslivet. Vi lärare kommer ha en kontaktpersoner i föreningarna som vi har regelbundna uppföljningar med, säger Fredrik.

Möjlighet att utöva andra sporter

Att skolan väljer att starta upp just fotboll, innebandy och handboll utesluter inte elever som ägnar sig åt andra sporter på fritiden att ansöka till idrottsinriktningarna.

– Det finns möjlighet att utöva andra sporter än de inriktningarna som skolan erbjuder. Skolan startar då upp ett samarbete med den förening som eleven tillhör och man tränar de idrottsspecifika passen med sin klubb, berättar Fredrik.

Kombinera idrott och utbildning på Katedral

Idrott prioriteras högt på skolan. Samtliga elever som går på skolan läser idrott och hälsa över tre, på de flesta andra gymnasieskolor läser man två år. Dessutom har de möjlighet att läsa en fördjupningskurs i idrott och hälsa. Skolan har även ett riksintag på cykelgymnasiet som nyligen fick utökade platser. Nu tar man alltså ytterligare kliv i idrottssatsningarna med att starta upp inriktningarna fotboll, innebandy och handboll.

– Vi hoppas att detta ska leda till att flera elever får upp ögonen för Katedralskolan och att vi är en skola som satsar på ett attraktivt utbud. Samtidigt vet vi att detta kommer uppskattas av de elever som går hos oss redan idag, avslutar Fredrik. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten