2020-03-17 11:53Pressmeddelande

Katedralskolan och vuxenutbildningen påbörjar distansutbildning

På en pressträff nu på förmiddagen meddelade statsminister Stefan Löfven att alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor rekommenderas att stänga och att bedriva distansutbildning från och med imorgon. Detta med anledning av att minska risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19.

Från och med onsdagen den 18 mars väljer Skara kommun att följa regeringens rekommendationer och startar distansutbildning för Katedralskolan och vuxenutbildningen.

– Vi var förberedda på detta beslut och har handlingsplaner för hur vi ska hantera detta och jobba vidare framåt. Vi kommer att samla all personal för att samordna rutiner och kvalitetssäkra planeringen. Det är viktigt nu att vi fokuserar på att skickliggöra varandra och har en gemensam tanke på hur vi gör detta proffsigt och bra för att i slutändan kunna fatta beslut om betyg, säger Hans Persson förvaltningschef för barn- och utbildning.

Katedralskolans fortsatta arbete

Personal och elever som påverkas av beslutet är informerade och på Katedralskolan har man planerat för hur undervisningen ska fortgå framöver. Eleverna kommer ges distansutbildning men personalen kommer att vara kvar i huset. Under tisdagseftermiddagen kommer skolledningen på Katedralskolan att samla all personal för att gå igenom arbetet framåt.

– Vi har teknisk utrustning för att genomföra detta. Genom vår läroplattform och via andra digitala plattformar kommer undervisningen att fortgå utifrån ordinarie schema. Eleverna kommer ha möjlighet att komma hit för enskilda besök om det behövs och vi har byggt upp en IT-support dit eleverna kan vända sig om de stöter på digitala problem, säger Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan.

Vuxenutbildningens fortsatta arbete

Beslutet som regeringen fattade omfattade även landets vuxenutbildningar och här väljer Skara kommun att också påbörja distansundervisning.

– Från och med onsdag kommer de elever som går på kommunens vuxenutbildning att undervisas på distans. Det som är en utmaning i dagsläget, och som vi kommer behöva se över och utreda, är hur vi hanterar yrkesutbildningarna som innehåller en hel del arbetsplatsutbildning. Vi kommer börja se över hur vi hanterar detta så snabbt som möjligt, avslutar Hans Persson. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten