2020-11-20 10:33Pressmeddelande

Katedralskolan mixar distans- och närundervisning

Sveriges gymnasieskolor kan välja att bedriva undervisningen via distans. Detta efter ett beslut från regeringen torsdagen den 19 november.

I en intervju i SVT:s nyhetsprogram Aktuellt säger utbildningsminister Anna Ekström (S) att smittspridningen ökar i hela samhället. Därför, fortsätter Ekström, ska vi göra ännu mer, bland annat genom att öka distansundervisningen för att minska smittspridningen i gymnasieskolan.

Katedralskolan har sedan den 11 november bedrivit undervisning via distans och efter utbildningsministerns uttalande har skolledningen nu beslutat att delvis fortsätta med distansundervisning fram till jullovet.

– Vi säkerställer att all undervisning som sker via distans har god kvalitet. I de fall vi ser att det inte är möjligt kommer vi att bedriva undervisningen på plats i skolan. Det kan exempelvis gälla praktiska kursmoment som är svåra att genomföra på distans eller utifrån individuella förutsättningar där vi ser att eleven fysiskt behöver vara på plats i skolans lokaler och möta undervisande lärare, säger samordningsrektor Petra Björk.

Distans eller på plats beslut i samråd

Om undervisningen bedrivs på plats i skolan eller på distans beslutas av rektor i samråd med undervisande lärare. Eleverna får information om vad som gäller av mentor eller undervisande lärare. I de fall undervisningen sker i skolans lokaler kommer de allmänna råden och riktlinjerna följas.

De elever som i sin utbildning har APL, arbetsplatsförlagt lärande, berörs inte av distansundervisningen utan fortsätter med arbetet på sina APL-platser. Beslutet gäller fram till och med 18 december och berör all verksamhet med undantag för gymnasiesärskolan. Beslut från nämnden finns sedan tidigare om att distansundervisning kan införas om behov finns. Distansundervisningen kan komma att förlängas.

Eleverna kommer som tidigare att erbjudas lunchlådor under perioden fram till jullovet.

Kontakt

Petra Björk, samordningsrektor Katedralskolan, 0511-32178.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten