2019-03-01 09:20Pressmeddelande

Katedralelev uppmärksammas i stor europeisk tävling

null

Katedralskolan fortsätter leverera framgångar inom de internationella projekten. I början av veckan möttes man av nyheten att katedraleleven Hugo Wejsfelt Borell utmärkts med hedersomnämnandet i Juvenes Translatores, en tävling för unga översättare.

- Det känns jättekul men framförallt hedrande. Man blir ju inte uppmärksammad av EU-kommissionens tävlingsledning varje dag, skrattar Hugo.

I år deltog drygt 3 200 ungdomar i EU:s största översättartävling och Katedralskolan ställde upp med fem språkintresserade elever. Syftet med tävlingen är att främja språkinlärning, flerspråkighet och översättning som ett yrkesval. Detta var andra gången som Katedralskolan blev utvalda till att vara med i delta.

- Jag är stolt över skolans framgångar inom de internationella projekten. Det är stort att vara en av 750 skolor från hela EU och en av 20 utvalda skolor i Sverige, säger Johan Hjertén, ansvarig språklärare på Katedralskolan.

Hedersomnämnande och motiveringen

Eleverna fick välja ut ett språk från länderna i unionen som de sedan översatte till valfritt språk. Vanligast var att man valde en engelsk text och översatte den till svenska. Man hade två timmar på sig att lösa uppgiften och därefter skickades texten till Bryssel för behandling. Bland de fem elever som deltog från Katedralskolan tilldelade tävlingsledningen hedersomnämnandet till Hugo med motiveringen:

”Utmärkt eller mycket bra användning av målspråket, översättningen ger intryck av att vara ett original, mycket få eller inga överhoppade ord, påhittig översättning som ändå är korrekt, bara några få grammatik-, term- eller stavfel (som uppvägs av det goda helhetsintrycket)”

Tidigare framgångar

Förra gången som Katedralskolan deltog var 2015. Då utsågs Katedralskolans Oliver Knutas till vinnare och belönades med en resa till Bryssel tillsammans med sin lärare Thomas Woodgate och sin familj. Under resan fick de möjlighet att träffa EU-kommissionen samt få en inblick i hur EU:s arbete med översättning och tolkning är organiserat.

- För närvarande har Katedralskolan sex internationella projekt i Europa och det känns fantastiskt att kunna ge våra elever dessa möjligheter och att vidga sina vyer, avslutar Johan. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten