2021-01-19 07:35Pressmeddelande

Jakten på drömgrannar är igång

null

Det är viktigt att hitta nya verksamheter som vill etablera sig i Skara kommun. Lika viktigt är det att företagen har nytta av varandra för att nya samarbeten och andra bonuseffekter ska uppstå. Skara kommun inleder nu arbetet med att aktivt hitta goda företagsgrannar.

Näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg och mark- och exploateringsingenjör Kim Olsson jobbar regelbundet med att ta emot olika etableringsförfrågningar och strävar hela tiden efter att jobba mer proaktivt för att attrahera verksamheter till Skara. Att locka etableringar är ett omfattande arbete och det kan ibland vara svårt att veta vad som ger bäst resultat. Nu väljer man en annan ingång och fokuserar på relation. Idén uppstod under en diskussion om hur kommunen kan jobba mer proaktivt med etableringar.

- Vi pratade om vikten av att ha en relation till en plats för att vilja flytta till den på det privata planet och tänkte att det även kan gälla näringslivet, säger Helena Nyman Friberg.

Man bestämde att man skulle kontakta befintliga företag för att hitta dessa relationer. Projektet fick namnet Drömgrannen.

- I projektet frågar vi de verksamheter som redan är etablerade här om vilka deras drömetableringar är. Vad kan komplettera deras verksamhet och vilka behov har de? Vilka nya verksamheter eller samarbeten kan växa fram utifrån till exempel resurs, lokal eller personaltillgångar?, säger Helena Nyman Friberg.

Studentkraft, som är Skaraborgs studentkonsulter via Högskolan i Skövde, kontaktades för att utforma intervjuerna och tog kontakt med företagen som nappat på att vara med. Sammanställningen av svaren blir sedan ett underlag för prospekt till nya etableringar. Inledningsvis är det ett tiotal företag som kommer att intervjuas.

- Vi vill testa att det funkar och hinna ta hand om materialet på ett bra sätt. Om det är givande kommer vi att kontakta fler företag. Är det något företag som känner att de vill delta är det bara att kontakta Kim eller mig, säger Helena Nyman Friberg.

Intervjuerna pågår under kommande veckor och sedan börjar arbetet med att analysera och hitta etableringsmöjligheter i materialet.

- Vi har ledig mark att erbjuda för nya etableringar, men ser gärna att vi får hit verksamheter som etablerar sig i tillgängliga lokaler eller kanske till och med i samma lokaler som ett befintligt företag. På det här sättet kan vi nå två effekter på samma gång genom att stärka det befintliga näringslivet med potentiella samarbeten eller synergieffekter samtidigt som nya arbetstillfällen skapas och nya verksamheter etableras. säger Kim Olsson.

Kontaktuppgifter

Helena Nyman Friberg
Telefon 0511-320 06
E-post: helena.nymanfriberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten