2019-06-18 15:00Pressmeddelande

Internationellt certifikat till framgångsrika elever

null

Att Katedralskolan är framgångsrika inom Ung företagsamhet råder det inga tvivel om. De senaste åren har man tagit hem flera fina utmärkelser och där årets UF-skola 2018 och 2015 toppar listan. Nu gör man ytterligare framgångar när hela 99 % av de elever som drivit företag under läsåret 18/19 får ett internationellt certifikat i ung företagsamhet.

– Det är jättekul att se att så många klarade testet och blir belönade med detta fina certifikat. För de elever som tänkt fortsätta sina studier utomlands eller i Sverige är detta verkligen en merit, säger Katarina Dahl, lärare på Katedralskolan och årets UF-lärare 2017.

Katedralskolan en pilot

Tack vare sina framgångar inom entreprenörskap och företagande blev Katedralskolan utvald till pilot i EU-projektet Entreprenurial Skills under läsåret 2018/2019. För att eleverna ska få certifikatet krävs att man drivit UF-företag under ett läsår, gjort en självuppskattning av sina entreprenöriella kompetenser och slutligen ett test kring företagande och företagsekonomi.

– De elever som har fått certifikatet har visat på såväl teoretiska kunskaper som kognitiva och praktiska förmågor gällande företagande och företagsekonomi. Att 99 % av klassen blir belönade med detta visar att vi är en skola i framkant när det gäller undervisning och kunskaper kring företagande, fortsätter Katarina.

Utvecklar projektet till nästa läsår

Under det gångna året är det är det elever från ekonomiprogrammet som haft möjlighet att delta i projektet men nu ska skolan utveckla satsningen.

– Nästa år kommer även handelsprogrammets elever att erbjudas denna internationella möjlighet. Detta är ett certifikat som slår otroligt högt ute i Europa. Om vi kan erbjuda våra elever denna möjlighet är det en självklarhet att vi ska göra det, säger Petra Björk, samordningsrektor på Katedralskolan. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten