2024-01-31 12:15Pressmeddelande

International Baccalaureate (IB) i Skara visar goda resultat

Fredrik Bäck och Thomas WoodgateFredrik Bäck och Thomas Woodgate, lärare på IB-programmet

IB-programmet på Katedralskolan i Skara fortsätter hålla god kvalité. Det visar resultatet av en granskning från huvudorganisationen International Baccalaureate Organisation (IBO). Det är en granskning som kan jämföras med en skolinspektion och återkommer vart femte år för att säkerställa kvaliteten på utbildningen.

Det internationella gymnasieprogrammet, som är en få av sitt slag i Skaraborg, har synats från topp till tå, i både dokumentation och verksamhet som rör utbildning.

- Rapporten är en bekräftelse på att vi skapar goda förutsättningar för att våra elever ska lyckas och att de kan tillgodogöra sig utbildningen. Vi har även identifierat utvecklingsområden som vi behöver arbeta vidare med, säger Tom Woodgate, lärare och IB koordinator på Katedralskolan i Skara.

Granskning har pågått i ett och ett halvt år, och nyligen kom slutrapporten som visar på att IB-programmet på Katedralskolan håller god kvalité och erbjuder bra utbildning enligt IBO:s krav. Det beskrivs som att skolans utförande av utbildningen går i linje med IB-programmets standarder och praxis. Rapporten lyfter glädjande nog heller inga områden som har allvarliga brister och som skulle kräva omedelbara åtgärder.

I granskningen lyfts ett av skolans fokusområden fram; att förbereda och rusta elever väl för fortsatta högskolestudier och kommande yrkesliv. Utbildningen främjar flerspråkighet genom att erbjuda flera olika språk. De främjar också ett internationellt sinne i ett allt mer mångsidigt kultursamhälle.

Ett engagerat ledarskap

Under granskningsperioden har ledarskapet på programmet förändrats. Det nya ledarskapet lyfts för sitt engagemang för att driva och utveckla programmet för både elever och i relationer med betydelsefulla lokala samarbetspartners.

- Vi är stolta över vårt IB. Ett program med internationell status ställer höga krav på både lärare och våra elever. Rapporten visar på att vi gör mycket rätt. Samtidigt behöver ha med oss att vi behöver ständigt utvecklas för att möta efterfrågan och krav från samhället, säger Patrik Olofsson rektor för bland annat IB-programmet på Katedralskolan.

"En språngbräda in i framtiden"

I dag är söktrycket till IB-programmet inte lika stor som för några år sedan. Det är en viktig punkt som lyfts fram i rapporten och som skolan behöver fortsätta arbeta med framöver.

- Vi behöver synliggöra än mer vad vi står för och i vilken utsträckning IB- program kan vara en språngbräda in i framtiden för många ungdomar. Det handlar inte bara om att förberedas för att kunna läsa vidare och arbeta utomlands utan även för att öka kompetensförsörjning här i närområdet, avslutar Fredrik Bäck, lärare på Katedralskolan.

Kontakt:

Thomas Woodgate
IB koordinator, lärare IB-programmet
Katedralskolan Skara
Tel: 0511 323 42
Thomas.Woodgate@edu.skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.