2019-01-31 10:29Pressmeddelande

International Baccalaureate (IB) i Skara får lovord

null

International Baccalaureate (IB) på Katedralskolan håller god kvalitet. Detta visar rapporten som huvudorganisationen International Baccalaureate Organisation (IBO) tagit fram efter inspektionen av programmet.

-Vi har fått ett kvitto på att vi gör ett riktigt bra arbete med våra IB-elever, men vi har också fått tips på hur vi kan utveckla vårt arbete och bli ännu bättre i framtiden, säger Annemarie Matsson, lärare och koordinator på IB-programmet.

Under hösten 2018 har Katedralskolan haft skolinspektion från huvudorganisationen International Baccalaureate Organisation (IBO). Under inspektionen granskas allt som har med utbildningen att göra, både dokumentation och verksamhet.

"Vi strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten"

I fredags kom slutrapporten och den visar att IB-programmet på Katedralskolan håller måttet och erbjuder bra utbildning enligt IBO:s krav. I rapporten framförs lovord på områden där skolan visat på mycket bra arbetssätt och där lyfts framförallt den elevnära praxisen som varierande undervisning och arbetssättet med formativ och summativ* bedömning.

-Självklart är det glädjande att höra de saker som vi gör bra. Men eftersom vi hela tiden strävar efter att utveckla verksamheten sätter vi stort fokus vid de rekommendationer på områden som kan förbättras, säger Maria Lans, rektor på Katedralskolan.

En inspektion likt denna görs vart femte år och områden som kan förbättras och utvecklas är bland annat en tydligare ledningsstruktur och en mer långsiktigt planering och budget. Glädjande nog fanns inga områden på programmet med allvarliga brister som skulle kräva omedelbara åtgärder.

-Att få programmet så grundligt genomlyst av både berörd personal på skolan och den kunniga personalen på IBO:s huvudkontor har gett oss en bra grund för att ytterligare utveckla vår verksamhet under de kommande fem åren, avslutar säger Annemarie.

* Formativ bedömning är den kontinuerliga bedömningsprocess där elever får en förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet och där läraren genom sin bedömning anpassar (formerar, därav begreppet) undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov.

Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. 

Kontakt

Maria Lans
Rektor Katedralskolan
0511-323 51


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten